Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Akademický rok 2020/2021

 • november 2020
  • Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia zverejnila pomerne zásadné upresňujúce stanovisko k vyššej moci v rámci súčasnej situácie okolo pandémie covid-19:

   V prípade, že mobilita študenta bola plánovaná ako fyzická a až v jej priebehu bol študent nútený vrátiť sa domov z dôvodu covid-19 (napr. lockdown krajiny) a mobilita zároveň pokračuje virtuálnou formou, považuje sa to za prípad vyššej moci a študent má nárok na grant aj za virtuálnu časť – podobne, ako tomu bolo na jar 2020.

   Ak bola mobilita vopred plánovaná ako virtuálna alebo blended, študent nemá nárok na grant za virtuálnu časť mobility.

 • september 2020
  • Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

   Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

   Viac informácií nájdete TU