Prejsť na obsah
Výskum

Európska Komisia zverejnila pracovné programy na roky 2021 – 2022 pre jednotlivé tematické časti programu Horizont Európa. V prípade Klastra 4 sú v pracovnom programe výrazné zmeny oproti predbežnému návrhu pracovného programu, ktorý bol zverejnený v marci. Preto si v prípade záujmu o podávanie projektových návrhov pozorne preštudujte finálne znenie pracovného programu. Pracovný program pre Klaster 4 nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portal v časti Reference Documents (pod časťou Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022). Viac informácií nájdete na web stránke Eraportál

Pri príležitosti zverejnenia pracovných programov organizuje Európska Komisia Informačné dni pre Klaster 4 v dňoch 29.06.2021 – 30.06.2021. Zároveň siete NCP organizujú brokerage eventy pre jednotlivé oblasti Klastra 4:

 

Zároveň si Vám dovoľujeme predstaviť niekoľko partnerských profilov organizácií, ktoré hľadajú potenciálnych partnerov do projektových zámerov v rámci programu Horizont Európa (oblasť digitalizácie a nerastných surovín):

  1. Partnerský profil organizácie GND Technology z Litvy, ktorá má záujem o participáciu vo výzve Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, téma: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-05: Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chains (CSA). V prípade záujmu, kontaktujte priamo osobu uvedenú v profile.
  2. Koordinátor z organizácie Enspire Science Ltd. z Izraela, ktorá sa zaoberá projektovým manažmentom, hľadá potenciálnych partnerov do projektového zámeru v téme HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-28: eXtended Reality Ethics, Interoperability and Impact (CSA) v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa. Hľadajú najmä partnerov z oblasti extended reality (akadémia, MSP a podobne) najmä organizácie, ktoré sa zúčastňujú na štandardizácii virtuálnej reality, rozšírenej reality a /alebo zmiešanej reality. V prípade záujmu, kontaktujte priamo koordinátorskú organizáciu: chudy@enspire-science.com.
  3. Ďalšie partnerské ponuky do projektových návrhov nájdete na webe Eraportál.

Pokiaľ máte záujem vyplniť si partnerský profil a hľadať partnerov do konzorcií v rámci programu Horizont Európa, viac informácií a formulár partnerského profilu nájdete na webe národných kontaktných bodov.

  

Pre viac informácií môžete kontaktovať národný kontaktný bod pre Horizont Európa:  

Erika Hlavatá
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/ Horizon Europe National Contact Point
Klaster 4 – Digitalizácia, priemysel a vesmír/ Cluster 4 – Digital, Industry and Space NCP
CVTI SR/ Lamačská cesta 8-A/ 811 04 Bratislava/ Slovak Republic
Phone: +421 917 733  482
E-mail: erika.hlavata@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/horizont-europa/

Prezentácie z predchádzajúcich webinárov ako aj linky na záznamy z podujatí EK, užitočné linky a ďalšie informácie ku Klastru 4 nájdete na ERA Portál Slovensko | Digitalizácia, priemysel a vesmír (eraportal.sk)