Prejsť na obsah
Výskum

Do Vašej pozornosti odporúčame online workshop, ktorý organizuje Európska komisia v dňoch 16. a 17. novembra 2021 na tému: Copernicus commercial satellite data and European new space (Copernicus Contributing Missions). Seminár sa bude zaoberať činnosťou komerčných satelitných údajov, ktoré poskytujú takzvané Copernicus Contributing Missions s cieľom uspokojiť predovšetkým potreby služieb Copernicus v oblasti údajov VHR. To znamená aj možné opätovné použitie týchto údajov verejnými orgánmi zúčastnených štátov programu Copernicus.

Organizátori podujatia zároveň hľadajú európskych aktérov v oblasti tzv. New Space, ktorí by na seminári predstavili svoje nové vesmírne aktivity a uviedli, ako ich aktivity/údaje konkrétne reagujú na potreby/požiadavky služieb programu Copernicus.

Zapojiť sa môžu malé a stredné podniky, začínajúce podniky a podnikatelia, ktorí by chceli predstaviť svoje nové aktivity, riešenia, služby v oblasti vesmírnych údajov. V prezentácii by malo byť uvedené, ako by daná činnosť/údaje mohli konkrétne reagovať na potreby/požiadavky na údaje v rámci služieb programu Copernicus.

Deadline na prihlásenie pre speakrov je 31. október 2021.

CALL FOR SPEAKERS

Termín seminára: 16. a 17. novembra 2021 v čase 14.00 – 17.30, online

Registrácia pre verejnosť

Viac informácií

ERAPORTAL