Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Poslucháčka hovorí o UTV pri STU v Bratislave

Nositeľka ceny primátora Bratislavy za rok 2017, Ing. Arch. Š. Krumlová, hovorí v Televízii Nové Mesto (TVNM) o svojom vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu na Univerzite tretieho veku pri STU v Bratislave.

Časť z vysielania relácie "Týždeň v Novom Meste", odvysielané TVNM dňa 17.12.2017, celá relácia zverejnená tiež https://youtu.be/xnjtlPKXxQo

3.1.2018 spracoval M.S.


K študijnému odboru Prenosné počítače (PP)

Zlata Čabajová, v súčasnosti prevádzkovateľ webu www.biopocasie.sk

Vysoko oceňujem výučbu počítačov na STU. Navštevujem tieto kurzy už dlhšiu dobu a pomáhajú mi predovšetkým v pracovnej činnosti. V práci som každodenne používala počítač, teraz som v penzi, ale som pracujúci dôchodca a používam ho rovnako denne, bez toho to jednoducho nejde... 

Edita Holičková

V kurze o PP nám približujete práve to nepoznané - technickú stránku,...

Dušan Holaza

Mňa ku kúpe prenosného počítača priviedla situácia, keď som bol po operácii a mal som nastúpiť na 4-týždňové pooperačné liečenie ... tak som sa rozhodol kúpiť laptop. Spríjemnil mi pobyt na liečení, zabezpečil mi kontakt hovorový i mailový so želanými ľuďmi, mal som k dispozícii potrebné i zaujímavé informácie, šetril mi čas i peniaze. Výučba o PP na UTV ma dúfam naučí lepšie ovládať PP, využitie jeho funkcií a použitie vhodných a užitočných softvérov na rôzne účely...

Jana Hýbalová

Vďaka výučbe na U3V som sa ja, samouk v obsluhe a využívaní tohto famózneho zariadenia, dostala na celkom iný "level". Čo som predtým horko-ťažko zvládala samoštúdiom formou pokus-omyl, konzultáciami s inými mne rovnocennými "odborníkmi" a neustálymi prosbami u konzultantov v rodine .. štúdia návodov a príručiek ... to dnes dostanem vo veľmi prijateľnej forme, dokonca s výkladom a precvičením.  

Helena Pšenicová

Za veľkú výhodu PP považujem fakt, že kamkoľvek idem, môžem prenosný počítač vziať so sebou...

Mária Szeiszová

V našej rodine sme skoro všetci počítačoví maniaci. Aj s mojou malou vnučkou, ktorá mi tiež vie niekedy prispieť radou. Dúfam, že budeme fungovať aj naďalej, pretože každý rok sa učíme niečo nové a veľmi zaujímavé.

Katarína Tankovičová

Odbor "PP" je  dobrý nápad, pretože pracujeme s vlastnými počítačmi a keď v škole niečo urobíme, doma môžeme pokračovať.

Stefany Krumlová

Som jedna z najstarších žiakov ( ak nie najstaršia ) ... Počítač sa stále vyvíja a ja s ním.

Mária Kociánová

PP som si kúpila preto, že ... ročne trávim niekoľko mesiacov mimo republiku a PP nosím so sebou.  Za pozitíva považujem trpezlivý prístup lektorov a ich zanietenie odovzdať čo najviac praktických poznatkov pre poslucháčov.

Milota Musilová

Bol to skvelý nápad vytvoriť výuku na PP. Srdečná vďaka za raj na zemi s PP.

Gabriela Dömeová

Na počítače chodím viac rokov a stále sa mám čo učiť. Vzdelávanie na UTV STU v odbore Praktické využitie počítačov a teraz Prenosné počítače ma zoznamuje s celou škálou možností, ktoré môžem využívať v oblasti nových médií.
Okrem dobre pripravených prednášok a výučby lektorov, hlavne ich trpezlivosti a ochoty, vysoko hodnotím záverečný seminár s ukážkami projektov absolventov.
Seminár umožňuje vzájomné porovnávanie počítačovej gramotnosti a zručnosti seniorov získaných výučbou, zároveň dáva priestor na prezentáciu vlastných záujmov a zážitkov prostredníctvom napr. fotografického materiálu a pod...

Eva Wagnerová

S vývojom techniky som prešla od stolového počítača cez prenosný počítač až k tabletu, s vývojom softweru od T602 po Android, takže by bolo hanbou, keby moje počítačové zručnosti ostali na rovnakej úrovni. Preto ďakujem UTV STU za kurz PP, pretože všetko, čo nás lektori učili viem aj samostatne použiť, čo ma napĺňa hrdosťou, odďaľuje Alzhaimra (dúfam) a teší ma aj uznanie mladých, že som bez ich pomoci vedela napr. nainštalovať WI-FI, ovládať funkcie tabletu, spracovať film a pod.