Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Jednou z možností, ako môže byť uzavreté štúdium po absolvovaní prvého (všeobecného) ročníka a dvoch rokov štúdia na študijnom odbore na UTV pri STU, je prevzatie Osvedčenia o absolvovaní UTV slávnosným spôsobom. Slávnostné odovzdávanie osvedčení prebieha za účasti vedúcich akademických funkcionárov univerzity a jeho miestom je už tradične Aula Dionýza Ilkoviča.

Odovzdávanie osvedčení v roku 2016

V akademickom roku 2015/2016 absolvovalo Univerzitu tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 117 seniorov.

Pred začiatkom
Absolventi sa schádzajú k príprave na slávnostný akt
Gratulanti
Schádzajú sa i príbuzní všetkých generácií
Prorektor
Slávnostný príhovor prorektora pre vzdelávanie doc. Ing. Š. Stanka, PhD. 
Preberanie
Z rúk prorektora preberajú absolventi osvedčenia
Poďakovanie
Za absolventov s poďakovaním vystúpila p. Kostková
Generácie
Gratulanti i ocenené absolventky

Odovzdávanie osvedčení v roku 2015

Za predsedníckym stolom

Za predsedníckym stolom zľava
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.,

prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.,

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.,
prorektor pre spoluprácu s praxou, a

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.,
riaditeľ Inštitútu celoživotného vzdelávania STU

Skupina úspešných absolventov Niektorí z úspešných absolventov

Príhovor prorektora Príhovor prorektora k absolventom

Odovzdávanie osvedčení v roku 2012

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. odovzdáva osvedčenie


Za 14 rokov existencie Univerzity tretieho veku na Slovenskej technickej univerzite ju absolvovalo už 884 študentov. 

Podmienky na prebranie Osvedčenia v akademickom roku 2011/2012 splnilo spolu 130 frekventantov štúdia. V piatok 8. júna sa slávnostného odovzdávania osvedčení zúčastnilo 70 študentov.


Na obrázku vpravo prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prorektor pre spoluprácu s praxou, odovzdáva osvedčenie absolventke za asistencie riaditeľa Inštitútu celoživotného vzdelávania doc. Ing. Jána Lešinského, CSc. V pozadí za predsedníckym stolom prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. vedúci Centra výpočtovej techniky, odborný garant počítačových študijných odborov.

Všetkým absolventom patrí zaslúžené uznanie.