Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: Ing. P. Marek

Vzdelávací program Digitálna fotografia zahŕňa základy práce s fotografickým prístrojom (ovládanie základných funkcií prístroja, oboznámenie sa s rôznym nastavením týchto funkcií a ich praktické využitie), ako i základy fotografovania ako procesu, prácu s kompozíciou, námetom, výtvarnou a tematickou zložkou obrazu. Primeraný čas je venovaný aj spracovaniu digitálnej fotografie na počítači.

Spôsob výučby vyžaduje, aby záujemca o tento študijný odbor vlastnil digitálny fotoaparát, mal primerané vedomosti a zručnosti v práci s PC a prístup k internetu aj mimo počítačovej učebne. Typ fotografického prístroja nie je rozhodujúci. 

Absolventi predstavili svoje práce na výstavách fotografií, ktoré sa konali v mesiaci jún 2012 v Kultúrnom stredisku obvodu Bratislava III a v mesiaci máj 2014 vo vestibule Fakulty architektúry STU, v rokoch 2016 a 2017 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

Digitálna fotografia I
Digitálna fotografia II
Digitálna fotografia III

Digitálna fotografia I

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, príz. vľavo) 1. skupina utorok: 10:30 – 12:30h
  2. skupina utorok: 13:30 – 15:30h
Téma
Prednášateľ
Stručné dejiny fotografie.
Popis princípu vzniku digitálnej fotografie
Ing. A. Smidžár
Ovládanie fotoaparátu. Základné pojmy, nastavenia a režimy Ing. A. Smidžár
Portrét, autoportrét. Jednoduché fotograf. v interiéri. Základné cvičenie na tému portrét/podobenka Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v exteriéri – parky Ing. A. Smidžár
Zátišie, close-up, makro. Základné spracovanie
fotografií v PC
Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v interiéri, zátišie, makro. Ing. A. Smidžár
Základy upravovania fotografií v aplikáciách
FastStone a Zoner
Ing. A. Smidžár
Zhrnutie získaných vedomostí, pojmy a nastavenia fotoaparátu. Foto architektúry Ig. A. Smidžár
Fotografovanie v exteriéri – námestia, staré mesto Ing. A. Smidžár
Základy kompozície Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v meste – hrad, Národná rada Ing. A. Smidžár
Svetlo vo fotografii Ing. A. Smidžár
Fotografovanie v Botanickej záhrade Ing. A. Smidžár
Ako mať dobré fotografie z dovolenky Ing. A. Smidžár

  

Digitálna fotografia II

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, príz. vľavo) 1. skupina utorok: 10:30 – 12:30h
  2. skupina utorok: 13:30 – 15:30h
Téma
Prednášateľ
Opakovanie základných pojmov. Prehľad fotografických žánrov Ing. P. Marek
Fotografovanie v meste – hrad, Národná rada Ing. P. Marek
Svetlo vo fotografii Ing. P. Marek
Fotografovanie v Botanickej záhrade Ing. P. Marek
Ako mať dobré fotografie z dovolenky Ing. P. Marek
Dokumentárna a reportážna fotografia (teória). Ing. P. Marek
Fotografovanie dokumentu na tému: „Návšteva výstavy v rámci Mesiaca fotografie“ (praktická časť) Ing. P. Marek
Spracovanie dokumentárnej fotky na PC/Zoner. Vytváranie „príbehu“ Ing. P. Marek
Fotografovanie v ateliéri - portrét (teória+prax).
Základy práce v ateliéri
Ing. P. Marek
Návšteva fotoateliéru - fotografovanie portrétu (prax). Základy práce so svetlom Ing. P. Marek
Úprava portrétnej fotografie. Spracovanie fotografií
z ateliéru. Úprava fotografií pre web.
Práca na PC/Zoner (prax)
Ing. P. Marek
História fotografie. Digitálna vs. klasická fotografia. Špecifiká ČB fotografie. Ing. P. Marek
Kreatívne spracovanie fotografie v PC/Zoner. Prevod fotografie do ČB. Úprava fotiek pre web/FB. (prax) Ing. P. Marek
Kompozícia a svetlo. Kreatívne postupy vo fotografii. Výtvarné efekty (prax) Ing. P. Marek

  

Digitálna fotografia III

Miestnosť: UD 104 (Vazovova 5, príz. vľavo) 1. skupina streda: 10:30 – 12:30h
  2. skupina streda: 13:30 – 15:30h
Téma
Prednášateľ
Krajina/Architektúra vo fotografii MgA. A. Sládek
Fotografovanie v krajine - krajinné zátišie. Asistovaná vychádzka - Horský park MgA. A. Sládek
Úprava krajinárskej fotografie v PC/Zoner (prax) MgA. A. Sládek
Prehľad fotografických žánrov. Dejiny fotografie (teória) MgA. A. Sládek
Tlač fotografií. Minilaby, inkjetová tlač, ofset. Úprava fotografií pre tlač (teória) MgA. A. Sládek
Mesiac fotografie. Komentovaná návšteva vybranej výstavy - opakovanie fotografovania dokumentu (prax) MgA. A. Sládek
Fotografovanie s moderovaným svetlom. Domáci improvizovaný ateliér (teória) MgA. A. Sládek
Vianočný portrét - štylizovaný portrét s rekvizitami. Fotografovanie v ateliéri - darček pod  stromček (prax) MgA. A. Sládek
Upravovanie fotografií v PC/Zoner
- riešenie individuálnych problémov pri úprave
MgA. A. Sládek
Fotografovanie do RAW formátu. Aké prináša výhody? (teória) MgA. A. Sládek
Triky domáceho improvizovaného ateliéru v praxi. Masívne úpravy v PC – až za hranicami fotografie MgA. A. Sládek
Krajina/Architektúra vo fotografii MgA. A. Sládek
Zostavenie výstavnej prezentácie - idea jednotlivých prezentácii. MgA. A. Sládek
Nočná fotografia – fotografovanie v exteriéri.
Nočné mesto (prax)
MgA. A. Sládek