Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Informačný systém PAM Magion zabezpečuje sledovanie ľudských zdrojov na celouniverzitnej úrovni, osobnú evidenciu a spracovanie miezd na úrovni fakúlt STU. Pre vedenie fakúlt poskytuje informácie o čerpaní mzdových prostriedkov podľa rozpočtových paragrafov, rôzne prehľady pre akademický senát a nadriadené orgány rezortu školstva. Používateľmi informačného systému PAM Magion sú pracovníci fakúlt, zástupcovia vedenia fakúlt a zástupcovia vedenia univerzity.

Kontakt:
Ing. Slabejová Eva
e-mail: eva.slabejova@stuba.sk
mobil.: +421 0918 669177 - skrátená voľba 9916

Hanzelová Marcela
e-mail: marcela.hanzelova@stuba.sk
mobil.: +421 0917 669220 - skrátená voľba 9220