Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Centrum výpočtovej techniky STU
Vazovova 5
812 43  Bratislava 1

Tel.: 02/52 49 80 94

Riaditeľ: Ing. Marian Ďurkovič