Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Publikácie, ktoré sú na sklade (okrem zborníkov), si môžete zakúpiť alebo objednať na jednotlivých fakultách:
STAVEBNÁ FAKULTA STU
kníhkupectvo JAGA GROUP, s. r. o.
ul. Imricha Karvaša 2 
811 07 Bratislava
tel:.: +421 2 52 92 59 89
FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s. r. o.
kníhkupectvo ARCHBooks
Namestie slobody 19
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 32 66 28 11
STROJNÍCKA FAKULTA STU
kníhkupectvo Partner Technic, s. r. o.
Námestie slobody 17
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 52 49 78 96
mobil: +421 905 581 693
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ               TECHNOLÓGIE STU
kníhkupectvo Malé centrum, s. r. o.
Radlinského 9
812 37 Bratislava
tel.: +421 2 52 93 11 22