Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU poskytuje ubytovanie a stravovanie študentom STU, výnimočne aj iným subjektom. Spoluvytvára podmienky na samostatné štúdium, záujmovú činnosť a odpočinok študentov. Rozdelenie ubytovacích kapacít v jednotlivých študentských domovoch medzi súčasťami STU na daný akademický rok určuje na tento účel vytvorená komisia vedená prorektorom STU za účasti zástupcov študentov. Toto účelové zariadenie zabezpečuje pre jedálne situované na fakultách metodické a určené ekonomické a prevádzkové činnosti. Účelové zariadenie ŠDaJ STU riadi riaditeľ.