Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

 

Podprahová zákazka - výzva na predloženie ponuky

  1. stravné poukážky 17.2.2009
  2. stravné poukážky 27.5.2009
  3. stavebné práce 7.9.2010
  4. stravné poukážky 14.2.2011
  5. stavebné práce 21.3.2011
  6. stavebné práce 23.3.2011
  7. stavebné práce 25.3.2011
  8. stavebné práce 28.3.2011
  9. stavebné práce 29.3.2011
  10. stavebné práce 30.3.2011
  11. DDD 30.3.2011
  12. nábytok do jedálne STU 30.3.2011
  13. hovädzie mäso 30.3.2011
  14. zábrany a priechody na umiestnenie pohybu stravníkov 15.6.2012
  15. výmena okien na študentských izbách ŠD Nikosa Belojanisa 27.6.2012
  16. pretmelenie špár na obvodových, štítových, južných paneloch na internáte Mladosť bloky A a B 3.7.2012
  17. izolačné práce 18.7.2012
  18. kladenie podláh a dlažbových krytín 18.7.2012
  19. projektová dokumentácia pre vytvorenie posilňovne v študentskom domove Mladá Garda 19.7.2012
  20. rekonštrukcia stúpacích rozvodov vody a odpadu na bloku A1 v študentskom domove Mladosť 23.7.2012
  21. dodanie interiérových dverí š 600, 700, 800 cm a súvisiacich prvkov pre študenstké domovy STU 15.8.2012
  22. rekonštrukcia elektrickej inštalácie priestoru garáží pri kuchyni študentského domova Jura Hronca 15.8.2012
  23. oprava spŕch v študentských izbách ŠD J. Hronca 28.8.2012
  24. oprava vrátnice vestibulu študenstského domova Dobrovičova 21.9.2012
  25. práce na obnove povrchu študentský domov Mladá Garda 24.9.2012
  26. oprava ventilačných komínov na blokoch C,I,J,K v ŠD Mladá Garda
  27. výmena okien na študentských izbách ŠD N. Belojanisa
  28. zákazka na poskytnutie stavebných prác ŠD Mladá Garda 19.06.2013
  29. oprava výdaja stravy v Študentskom domove Mladá garda