Prejsť na obsah
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

 

r.2021: Výzva na predkladanie ponúk

  - Výzva na predkladanie ponúk "Pekársky tovar"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Úžitkové motorové vozidlo"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Poistenie majetku STU na rok 2022"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Mlynské výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Káva, čaj a príbuzné produkty"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Syrové výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Zemiaky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Ovocie"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Nealkoholické nápoje"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Koláče"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výzva na predkladanie ponúk-Osobné motorové vozidlo"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Koreniny a chuťové prísady"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Hlbokozmrazené výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Kurčatá , morky a kačice"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Hovädzie mäso"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Mrazené a chladené ryby a ostatné rybie mäso"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Mliečne výrobky rôznych druhov"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Konzervovanie a príprava mäsa"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Zelenina"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Mlieko a smotana"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Kuchynské vybavenie a jedálenské potreby"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Prenájom lisovacích kontajnerov"

  -  Výzva na predkladanie ponúk "Vajcia"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Maslo"

  - Výzva na predkladanie ponúk - "Ovocie zelenina a súvisiace výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk - "Cestoviny"

  - Výzva na predkladanie ponúk - "Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Cukor"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Bravčové mäso"

 r.2020: Výzva na predkladanie ponúk

  - Výzva na predkladanioe ponúk "Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2021"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Odvoz a likvidácia biologického odpadu"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Pekársky tovar"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Kurčatá, morky a kačice"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Koláče"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Kurčatá, morky a kačice" - ZRUŠENÁ

  - Výzva na predkladanie ponúk "Syrárske výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Ovocie"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Zemiaky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Káva, čaj a príbuzné produkty"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Hovädzie mäso"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Nealkoholické nápoje"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Hlboko zmrazené výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Koreniny a chuťové prísady"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Špeciálne čistiace prostriedky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Pranie a chemické čistenie"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Vajcia"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Mlieko a smotana" 

  - Výzva na predkladanie ponúk "Mliečne výrobky rôznych druhov"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Maslo"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Nábytok pre ŠD STU v Bratislave"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Mrazené a chladené ryby a ostatné rybie mäso"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Cestoviny"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Zelenina"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky"

  - Výzva na predkaldanie ponúk "Zelenina"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Bravčové mäso"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Rôzne potravinové výrobky, sušený tovar"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Cukor"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Služby pracovných síl pre ŠJ STU v Bratislave"

r.2019: Výzva na predkladanie ponúk

  - Výzva na predkladanie ponúk "Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Lampy, svietidlá a príslušenstvo k nim, časti lámp a osvetľovacích zariadení pre ŠD a ŠJ"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Kuchynské vybavenie a jedálenské potreby"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Textilné výrobky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Zámky, kľúče, pánty"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Poistenie majetku a zodpovednosti STU na rok 2020"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Nástroje pre ŠD a ŠJ"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Zemiaky"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Nákup, dodanie, oprava a revízie požiarnych zariadení pre ŠD a ŠJ"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Pracovné a ochranné odevy a obuv"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Pekársky tovar"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Špeciálne čistiace prostriedky pre gastro zariadenia ŠJ"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Zelenina"

  - Výzva na predkladanie ponúk "Ovocie"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Zelenina"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Koláče"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Syrárske výrobky"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Živočíšne výrobky, mäso, mäsové výrobky"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Upratovacie služby v ŠD"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Elektropotreby a príslušenstvo"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Mrazené a chladené ryby a ostatné rybie mäso"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia OST v bloku B9 na ŠD Mladosť"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Nealkoholické nápoje"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Prenájom lisovacích kontajnerov"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Brúsenie a oprava parapetov na ŠD Mladá Garda"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Cestoviny"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Výmena okien na ŠD Dobrovičova"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Káva, čaj a príbuzné produkty"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Pekársky tovar"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Nábytok pre ŠD Mladá Garda"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Káva, čaj a príbuzné produkty"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Nákup kávovarov pre Stravovacie centrum"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Mliečne výrobky rôznych druhov"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Dodanie a montáž žalúzií na ŠD Mladá Garda"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Mlieko a smotana"

   - Výzva na predkladanie ponúk "Oprava elektroinštalácií na izbách a chodbách ŠD Mladá Garda"

   - Význa na predkladanie ponúk "Hlboko zmrazené výrobky"

   - Hlboko zmrazené výrobky

   - Maslo

   - Koreniny a chuťové prísady

   - OPaOS a mimozáručný servis EPS a HSP na ŠD Mladosť

   - Výzva na predkladanie ponúk sušený tovar

   - Výzva na predkladanie ponúk cukor

   - Výzva na predkladanie ponúk vajcia

 

Podprahová zákazka - výzva na predloženie ponuky

  1. stravné poukážky 17.2.2009
  2. stravné poukážky 27.5.2009
  3. stavebné práce 7.9.2010
  4. stravné poukážky 14.2.2011
  5. stavebné práce 21.3.2011
  6. stavebné práce 23.3.2011
  7. stavebné práce 25.3.2011
  8. stavebné práce 28.3.2011
  9. stavebné práce 29.3.2011
  10. stavebné práce 30.3.2011
  11. DDD 30.3.2011
  12. nábytok do jedálne STU 30.3.2011
  13. hovädzie mäso 30.3.2011
  14. zábrany a priechody na umiestnenie pohybu stravníkov 15.6.2012
  15. výmena okien na študentských izbách ŠD Nikosa Belojanisa 27.6.2012
  16. pretmelenie špár na obvodových, štítových, južných paneloch na internáte Mladosť bloky A a B 3.7.2012
  17. izolačné práce 18.7.2012
  18. kladenie podláh a dlažbových krytín 18.7.2012
  19. projektová dokumentácia pre vytvorenie posilňovne v študentskom domove Mladá Garda 19.7.2012
  20. rekonštrukcia stúpacích rozvodov vody a odpadu na bloku A1 v študentskom domove Mladosť 23.7.2012
  21. dodanie interiérových dverí š 600, 700, 800 cm a súvisiacich prvkov pre študenstké domovy STU 15.8.2012
  22. rekonštrukcia elektrickej inštalácie priestoru garáží pri kuchyni študentského domova Jura Hronca 15.8.2012
  23. oprava spŕch v študentských izbách ŠD J. Hronca 28.8.2012
  24. oprava vrátnice vestibulu študenstského domova Dobrovičova 21.9.2012
  25. práce na obnove povrchu študentský domov Mladá Garda 24.9.2012
  26. oprava ventilačných komínov na blokoch C,I,J,K v ŠD Mladá Garda
  27. výmena okien na študentských izbách ŠD N. Belojanisa
  28. zákazka na poskytnutie stavebných prác ŠD Mladá Garda 19.06.2013
  29. oprava výdaja stravy v Študentskom domove Mladá garda