Prejsť na obsah
Výskum

STU je súčasťou projektu CARLIS, ktorého cieľom je tvorba nástrojov a rozvoj inštitucionálnych kapacít pre poskytovanie komplexného tréningu zameraného na prípravu doktorandov na kariérne cesty v súkromnom sektore s dôrazom na oblasť vied o živej prírode.

Projekt, podporený z programu INTERREG Slovenská republika – Rakúsko, realizuje konzorcium partnerov, ktorého súčasťou sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Viedenská univerzita vo Viedni a SAIA, n. o. ako koordinátor projektu.

Projekt odštartuje sériou aktivít, ktorých cieľom je preskúmať celú škálu pracovných príležitostí pre výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode v regióne Bratislavy a Viedne a porozumieť rozdielom medzi zručnosťami absolventov doktorandského štúdia a zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi v sektore pôsobiacimi v regióne. Na základe výstupov úvodného mapovania bude vytvorený komplexný tréningový program zameraný na prípravu doktorandov na kariérne cesty v súkromnom sektore. Projekt podporí aj  budovanie a rozvoj kapacít na poskytovanie tohto typu tréningu vo všetkých zapojených inštitúciách. S cieľom otestovať vytvorený program, zrealizuje každá zo zapojených univerzít a výskumných inštitúcií počas trvania projektu pre svojich doktorandov jeden cyklus tréningového programu. Súčasťou pilotného testovania výstupov projektu budú aj medzinárodná zimná škola a medzinárodné match-makingové podujatie pre doktorandov, odborníkov v oblasti kariérneho rozvoja doktorandov a zamestnávateľov.

Aktivity projektu prebiehajú od novembra 2020 do decembra 2022.

 

Chcete sa zapojiť do tvorby tréningového programu?

Zamestnávatelia:

Pôsobí Vaša spoločnosť v oblasti vied o živej prírode alebo iných, súvisiacich oblastiach? Zamestnávate absolventov PhD štúdia? Alebo uvažujete, že by ste ich v budúcnosti chceli zamestnávať? Zaujíma nás Vaša skúsenosť aj to, aké zručnosti a vedomosti ako zamestnávatelia hľadáte. Podeľte sa o ne s nami v rámci expertných rozhovorov, ktoré budú využité pri tvorbe štruktúry tréningového programu. Ak máte záujem o poskytnutie takéhoto rozhovoru, kontaktujte projektový tím na adrese carlis@saia.sk

Doktorandi a doktorandky:

Ste doktorand/doktorandka? Zapojte sa do prieskumu a podeľte sa s nami o to, ako vnímate možnosti pre rozvoj prenosných zručností počas doktorandského štúdia a ako uvažujete o svojom budúcom kariérnom smerovaní. Prieskum môžete vyplniť do 31. júla 2021 na tejto linke.

Viac o projekte aj ďalších možnostiach zapojenia do jeho aktivít nájdete na stránke projektu: https://carlis.saia.sk

Projekt je podporený z programu INTERREG Slovenská republika - Rakúsko. Viac informácii o programe nájdete na stránke www.sk-at.eu.