Prejsť na obsah
Univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 260-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorené množstvo dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.

Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia viac ako 900 výskumných projektov financovaných z grantov a ďalšie stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax. 

Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce.  Aktuálne študuje na 7 fakultách STU a univerzitnom  ústave viac ako 10-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom/magisterskom.
Ponúka tiež programy celoživotného vzdelávaniaMBA štúdium v spolupráci s TU Wien.Virtuálna prehliadka

Fotogaléria