Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.

Podpora zdravia a vitality prírodou I
Podpora zdravia a vitality prírodou II
Podpora zdravia a vitality prírodou III

Podpora zdravia a vitality prírodou I

Miestnosť: UE 229 (Vazovova 5, 1. posch. vľavo)                  Čas: 10:00 – 12:00 h

Téma

Prednášateľ

Liečivé rastliny – zdroj prírodných liečiv doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Ako neochorieť prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Zdravý životný štýl – aktivita, vitalita Mgr. Ľ. Gucká
Účinné  obsahové látky v liečivých rastlinách doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Antibiotiká, prečo nám nezaberajú? doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Pomôžu nám rastliny v boji proti infekcii ? doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Siličné  drogy a liečivé éterické oleje  doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Využitie včelích produktov v prevencii zdravia človeka Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Obsahové látky propolisu a ich farmakologické účinky Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Cudzokrajné a cieľavedome produkované liečivé rastliny doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Nadmerné reakcie imunitného systému - alergie Ing. A. Šovčíková, PhD.
Beta glukány – výživový doplnok alebo liek? Ing. J. Majtán, PhD.
Príroda a ľudová kultúra v súčasnosti doc. PhDr. H. Hlôšková, CSc.
Ako predchádzať ateroskleróze výživou prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.

Prednášky sa konajú vždy v utorok

Podpora zdravia a vitality prírodou II

Miestnosť: UE 228  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)     Čas: 10:00 – 12:00 h

Téma

Prednášateľ

Prírodné liečivá a prírodné látky doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Mutagénne, karcinogénne látky a prevencia rakoviny doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Prírodná kozmetika doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Antikarcinogénne látky a prevencia rakoviny doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Zdravý  spánok – základ  vitality               prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Teoretické a praktické zásady apiterapie Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Prírodná energia a vitalita Mgr. Ľ. Gucká
Adaptogény - účinky doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Ako vzniká nový liek Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
Feromóny včely medonosnej  Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
Autoimunitné  ochorenia, protizápalová diéta Ing. A. Šovčíková, PhD.
Fytoterapia – liečivá sila prírody doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Klinické  skúšanie jedľového medovicového medu  Ing. J. Majtán, PhD.
Záverečná rozprava a diskusia s vyhodnotením doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.

Prednášky sa konajú vždy v utorok

Podpora zdravia a vitality prírodou III

Miestnosť: UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)    Čas: 10:00 – 12:00 h

Téma

Prednášateľ

Bioterapia – biologická liečba rôzneho spektra ochorení Ing. J. Majtán, PhD.
Apidológia a jej postavenie v prírode Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
Príroda – zdroj našej energie Mgr. Ľ. Gucká
Racionálne používanie liekov Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Biogénne liečivá účinné proti parazitom doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Fytoterapia, oficinálne a neoficinálne drogy doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Probiotiká, zdravie a vitalita Ing. M. Greifová, PhD.
Fytoterapia, oficinálne a neoficinálne drogy doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Geneticky modifikované organizmy
– áno, či nie?
doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Chránené druhy LR, peruánske byliny a ich účinky doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Výživové doplnky rastlinného pôvodu I prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Výživové doplnky rastlinného pôvodu II prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Geneticky modifikované organizmy
– vybrané kategórie
doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Liečivá a starší vek - seniori Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.
Voľná téma - zhrnutie doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.

Prednášky sa konajú vždy v utorok