Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Odborný garant vzdelávacieho programu: doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.

Podpora zdravia a vitality prírodou I
Podpora zdravia a vitality prírodou II

Podpora zdravia a vitality prírodou I

Miestnosť: aula D. Ilkoviča, Mýtna 36, prízemie                  Čas: 10:00 – 12:00 h

Téma

Prednášateľ

Liečivé rastliny – rastlinné drogy doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Ako neochorieť prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
V zdravom tele zdravý duch I - aktivita, ozdravné cvičenia Mgr. Ľ. Gucká
Účinné  obsahové látky v liečivých rastlinách doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Antibiotiká, prečo nám nezaberajú? doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Pomôžu nám rastliny v boji proti infekcii ? doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Využitie včelích produktov v prevencii zdravia človeka Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Obsahové látky propolisu a ich farmakologické účinky Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Nadmerné reakcie imunitného systému - alergie Ing. A. Šovčíková, PhD.
Autoimunitné ochorenia, protizápalová diéta Ing. A. Šovčíková, PhD.
Siličné  drogy a liečivé éterické oleje  doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Stimulácia imunitného systému pohybovou aktivitou RNDr. M. Polakovičová, PhD.
Cudzokrajné a cieľavedome produkované liečivé rastliny doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Ako predchádzať ateroskleróze výživou prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.

Prednášky sa konajú vždy v utorok

Podpora zdravia a vitality prírodou II

Miestnosť: UE 229  (Vazovova 5, prvé poschodie vľavo)     Čas: 10:00 – 12:00 h

Téma

Prednášateľ

Prírodné mutagénne a antimutagénne látky  doc. RNDr. M. Mikulášová, CSc.
Prírodné liečivá a prírodná kozmetika doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Prírodná kozmetika doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Zdravý životný štýl II – aktivita, vitalita RNDr. M. Polakovičová, PhD.
 Zdravý  spánok – základ  vitality               prof. RNDr. K. Horáková, DrSc.
Teoretické a praktické zásady apiterapie Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Prírodná energia a vitalita Mgr. Ľ. Gucká
Rastlinné drogy - Adaptogény  doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.
Ako vzniká nový liek Dr.h.c. prof. RNDr. J. Čižmárik, CSc.
Regulácia metabolizmu a imunity pohybovou aktivitou RNDr. M. Polakovičová, PhD.
Fytoterapia  – liečivá sila prírody doc. RNDr. D.  Košťálová, CSc.
Príroda a ľudová kultúra v súčasnosti doc. PhDr. H. Hlôšková, CSc.
Klinické  skúšanie jedľového medovicového medu  Ing. J. Majtán, PhD.
Záverečná rozprava a diskusia s vyhodnotením doc. RNDr. Š. Vaverková, CSc.

Prednášky sa konajú vždy v utorok