Prejsť na obsah
Univerzita

STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy.  Podľa svetových rebríčkov je najlepšou technikou na Slovensku a treťou najlepšou technikou  v SR a ČR.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií.

Na medzinárodnej úrovni má STU uzatvorenú stovky dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami, fakultami a výskumnými pracoviskami. Ročne posiela do zahraničia na študijné a výmenné pobyty takmer 500 študentov.

Výskumné tímy na škole sa zapájajú do riešenia medzinárodných projektov, ročne riešia asi 500 výskumných projektov financovaných z grantov a stovky projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax.  Napríklad v roku 2014 tímy vedcov a inžinierov na STU riešili 274 projektov a takmer 500 výskumných projektov financovaných z grantov, z čoho bolo 20 projektov 7. rámcového programu Európskej únie, vrátane iniciatívy ENIAC.

Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce.  Ročne študuje na 7. fakultách STU a jednom ústave takmer 17-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v troch stupňoch: bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské študijné programy. STU ponúka tiež programy celoživotného vzdelávaniaMBA štúdium v spolupráci s TU Wien.