Prejsť na obsah
Know-how centrum

Know-how centrum STU (KHC STU) je špecializované univerzitné pracovisko, ktoré bolo zriadené dňa 29.10.2012. Zabezpečuje na celouniverzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis súčastiam STU v oblasti transferu know-how, a to smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe a tým podporuje previazanosť STU a spoločenskej praxe, urýchľuje technologický a poznatkový transfer z akademickej pôdy do praxe.

KHC STU sa organizačne člení na:

1. Univerzitný technologický inkubátor (UTI)

logo inkubator

2. Kancelária spolupráce s praxou (KSP)

logo ksp