Prejsť na obsah
Know-how centrum

Univerzitný technologický inkubátor (UTI) sa zaoberá podporou začínajúcich podnikateľov v oblasti techniky a technológií prostredníctvom programov na podporu podnikania (Program Start-up kancelária, Program InQb, Program InQb Virtual). Medzi ďalšie služby patrí prenájom kancelárskych priestorov inkubovaným firmám, prenájom konferenčných priestorov, atď..

Bližšie informácie o ďalších službách sa nachádzajú na webovej stránke UTI www.inqb.sk.

 

Kancelária spolupráce s praxou (KSP) poskytuje vedcom poradenstvo pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva, rokuje a uzatvára dohody s priemyselnými partnermi, sprostredkováva pomoc pri zakladaní spin-off podnikov a vyhľadáva príležitosti na poskytovanie odborných konzultácií priemyselným partnerom zo všetkých oblastí výskumnej činnosti STU.

Bližšie informácie o ďalších službách sa nachádzajú na webovej stránke KSP www.ksp.stuba.sk.