Prejsť na obsah
Absolventi

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE v súlade s § 73 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprístupňuje údaje o absolventoch STU prostredníctvom svojho webového sídla, s možnosťou vyhľadávania absolventov, ktorí skončili štúdium v roku 2005 a neskôr z DATABÁZY Akademického informačného systému STU.

UPOZORNENIE:
Sprístupnené údaje o absolventoch STU súžia výlučne na účely prezentácie absolventov STU a možnosti overenia riadneho skončenia štúdia, nie sú právnym dokumentom o absolvovaní štúdia alebo o získaní titulu a nie je možné ich použiť na právne účely. 

Na vyhľadávanie absolventov použitie naledovný link ABSOLVENTI