Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

V akademickom roku 2016/2017 začína výučba nasledovne:

Letáčiky so všetkými potrebnými informáciami a šekom na zaplatenie poplatku sa rozosielajú postupne v nadväznosti nazačiatok výučby.