Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

doc. Ing. Zajko Marián, PhD.  poverený vedením Ústavu manažmentu     blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/217 
tel.: 0918 669 124 klapka orange:9082 e-mail: marian.zajko@stuba.sk

Ing. Glatz Mária, PhD.   blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/17
tel.: 0918 669 137 klapka orange: 9 095 e-mail: maria.glatz@stuba.sk

Ing. Fabová Ľudmila, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/216
tel.: 0918 669 126 klapka orange: 9 084 e-mail: ludmila.fabova@stuba.sk

doc. Ing. Chajdiak Jozef, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/215
tel.: 0918 669 129 klapka orange: 9 087 e-mail: jozef.chajdiak@stuba.sk

doc. Ing. Jemala Ľubomír, PhD.    blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/215
tel.: 0918 669 131 klapka orange: 9 089 e-mail: lubomir.jemala@stuba.sk

Ing. Mišota Branislav, PhD.
  blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/21
tel.: 0918 669 133 klapka orange: 9 091 e-mail: branislav.misota@stuba.sk

Pinterová Dana   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/218
tel.: 0918 563 086 klapka orange: 9 081 e-mail: dana.pinterova@stuba.sk

Ing. Janáková Hana, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/212
tel.: 0918 669 028 klapka orange: 9030 e-mail: hana.janakova@stuba.sk

PaedDr. Rusková Dagmar, PhD.   blok, posch./kanc.:
tel.: 0917 669 258 klapka orange: 9258 e-mail: dagmar.ruskova@stuba.sk

Ing. Vašková Ľubica, PhD.   blok, posch./kanc.:
tel.: 0917 669 258 klapka orange: 9258 e-mail: lubica.vaskova@stuba.sk

EXTERNÍ DOKTORANDIMagistra Artium Claudia Hilker       doktorand                                                   
e-mail: claudia.hilker@stuba.sk

Ing. Adam Sorokač     doktorand
e-mail: adam.sorokac@stuba.sk