Prejsť na obsah Textová verzia
štvrtok, 2. apríl 2015

Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania


doc. Ing. Zajko Marián, PhD.  poverený vedením Ústavu manažmentu     blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/217 
tel.: 0918 669 124 klapka orange:9082 e-mail: marian.zajko@stuba.sk

Ing. Ďurechová Mária, PhD.   blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/17
tel.: 0918 669 137 klapka orange: 9 095 e-mail: maria.durechova@stuba.sk

Ing. Fabová Ľudmila, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/216
tel.: 0918 669 126 klapka orange: 9 084 e-mail: ludmila.fabova@stuba.sk

doc. Ing. Chajdiak Jozef, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/215
tel.: 0918 669 129 klapka orange: 9 087 e-mail: jozef.chajdiak@stuba.sk

doc. Ing. Jemala Ľubomír, PhD.    blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/215
tel.: 0918 669 131 klapka orange: 9 089 e-mail: lubomir.jemala@stuba.sk

Ing. Mgr. Zuzana Krátka PhD.   blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/18
tel.:0917 669 164 klapka orange: 9164  e-mail: zuzana.kratka@stuba.sk

Ing. Mišota Branislav, PhD.
  blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/21
tel.: 0918 669 133 klapka orange: 9 091 e-mail: branislav.misota@stuba.sk

Ing. Potančok Milan, PhD.
blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/18
tel.: 0918 669 134 klapka orange: 9 092 e-mail: milan.potancok@stuba.sk

Pinterová Dana   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/218
tel.: 0918 563 086 klapka orange: 9 081 e-mail: dana.pinterova@stuba.sk

PhDr. Šimanovská Tatjana, PhD.   blok, posch./kanc.: E3, 1.NP/16
tel.: 0918 669 136 klapka orange: 9 094 e-mail: tatjana.simanovska@stuba.sk

Ing. Hana Janáková, PhD.   blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/212
tel.: 0918 669 028 klapka orange: 9030 e-mail: hana.janakova@stuba.sk

EXTERNÍ DOKTORANDIIng. Denisa Brighton                         doktorand                                                   
e-mail: denisa.brighton@stuba.sk

Dipl.-Kfm. Michaela Gläß     doktorand
e-mail: michaela.glass@stuba.sk

Dipl.-Winf. Marcus Scholz     doktorand
e-mail: marcus.scholz@stuba.sk

Ing. Adam Sorokač      doktorand                                                    
e-mail: adam.sorokac@stuba.sk

Magistra Artium Claudia Hilker      doktorand
e-mail: claudia.hilker@stuba.sk
Posledná zmena: 17.02.2015
Tlačiť hore Zdielať
Zodpovedný redaktor za www: Branislav Mišota
 
Ambasádori mc2 - študentská online televízia STUBA green team euring eua