Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.

vedúci oddelenia 

blok, posch./kanc.: B2, 4/5

tel.:  0908 152 123

klapka : 9123

e-mail: lubomir.jamecny@stuba.sk


prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

zástupca riaditeľa

pre vedeckovýskumnú činnosť

blok, posch./kanc.: B2, 4/5

tel.:  0905 612 465

klapka : 9465

e-mail: maros.finka@stuba.sk


Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

 

tel.:  0940 947 509

klapka : 7509

e-mail: mikulas_huba@stuba.sk


doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.,

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/6

tel.: 0905 483 431

klapka : 9431

e-mail: daniela.gazova@stuba.sk


doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/4

tel.:  0918 669 199

klapka : 9140

e-mail: matej.jasso@stuba.sk

 


Ing. Milan Husár, PhD.

 

tel.: 0918 669 099

klapka : 9099

e-mail: milan.husar@stuba.sk


Ing. arch. Zuzana Ladzianska, PhD.

 

blok, posch./kanc.: B2, 3/3

tel.: 0918 669 144

klapka : 9088

e-mail: zuzana.ladzianska@stuba.sk


Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/5

tel.: 0917 669 167

klapka : 9167

e-mail: vladimir.ondrejicka@stuba.sk


Doc. Ing. Eva Pauditšová, PhD.

 

tel.: 0940 947 349

klapka : 9274

e-mail: eva.pauditsova@stuba.sk


Ing. arch. Michal Hajduk, PhD.

 

tel.: 0948 911 074

klapka : 1074

e-mail: michal.hajduk@stuba.sk


Iveta Husárová

 

tel.: 0918 669 074

klapka : 9 074

e-mail: iveta.husarova@stuba.sk


 

DENNÍ DOKTORANDI

   
     

 Miestnosť doktorandov 

   

tel.: 0918 669 113

   

klapka : 9113

   

________________________________________

 

Ing. arch. Veronika Aschenbrierová

doktorand

e-mail: veronika.aschenbrierova@stuba.sk

________________________________________

 

Ing. Barbora Borotová

doktorand

e-mail: barbora.borotova@stuba.sk

________________________________________

 

Mgr. Barbora Dubovská

doktorand

e-mail: barbora.dubovska@stuba.sk

________________________________________

 

Ing. Jakub Hajduk

doktorand

e-mail: jakub.hajduk@stuba.sk

________________________________________

 

Ing. arch. Monika Kuhn

doktorand

e-mail: monika.kuhn@stuba.sk

________________________________________

 

Ing. Rebeka Petrtýlová

doktorand 

e-mail: rebeka.petrtylova@stuba.sk

________________________________________

 

Ing. arch. Simona Bohovicová Víťazová

doktorand

e-mail: simona.bohovicova@stuba.sk

________________________________________

 

 

EXTERNÍ DOKTORANDI

 

________________________________________

 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

doktorand

e-mail: zuzana.aufrichtova@stuba.sk

________________________________________

 

Mgr. Ladislav Eliáš

doktorand

e-mail: ladislav.elias@stuba.sk

________________________________________

 

Mgr. Rastislav Igliar

doktorand

e-mail: rastislav.igliar@stuba.sk

________________________________________