Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

doc. PhDr. Petríková Dagmar, PhD.

vedúca oddelenia 

blok, posch./kanc.: B2, 4/4

tel.:  0908 713 465

klapka orange: 9466

e-mail: dagmar_petrikova@stuba.sk


prof. Ing. arch. Finka Maroš, PhD.

zástupca riaditeľa

pre vedeckovýskumnú činnosť

blok, posch./kanc.: B2, 4/5

tel.:  0905 612 465

klapka orange: 9465

e-mail: maros.finka@stuba.sk


Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD.

 

e-mail: stanislava.brnkalakova@stuba.sk


doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.,

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/6

tel.: 0905 483 431

klapka orange: 9431

e-mail: daniela.gazova@stuba.sk


doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/4

tel.:  0918 669 199

klapka orange: 9140

e-mail: matej.jasso@stuba.sk


Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/5

tel.: 0908 152 123

klapka orange: 9123

e-mail: lubomir.jamecny@stuba.sk


Ing. Milan Husár, PhD.

 

tel.: 0918 669 099

klapka orange: 9088

e-mail: milan.husar@stuba.sk


Ing. arch. Zuzana Ladzianska

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/4

tel.: 0918 669 144

klapka orange: 9088

e-mail: zuzana.ladzianska@stuba.sk


Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.

 

blok, posch./kanc.: B2, 4/5

tel.: 0917 669 167

klapka orange: 9167

e-mail: vladimir.ondrejicka@stuba.sk


Ing. Martin Kuruc, PhD.

 

blok, posch./kanc.: 

tel.: 0918 669 187

klapka orange: 9927

e-mail: martin.kuruc@stuba.sk


Iveta Husárová

 

tel.: 0918 669 074

klapka orange: 9 074

e-mail: iveta.husarova@stuba.sk 

DENNÍ DOKTORANDI
 V3PhD 
tel.: 0918 669 113
klapka : 9113
________________________________________
Ing. arch. Miroslav Beňák doktorand e-mail: michal.benak@stuba.sk
________________________________________
Mgr. Viera Baštáková doktorand e-mail: viera.bastakova@stuba.sk
________________________________________
Ing. arch. Michal Hajduk doktorand e-mail: michal.hajduk@stuba.sk
________________________________________
Mgr. Peter Lazar doktorand  e-mail: peter.lazar@stuba.sk
________________________________________
Ing. Tomáš Sokol doktorand e-mail: tomas.sokol@stuba.sk
________________________________________
Ing. Mária Turzová doktorand e-mail: maria.turzova@stuba.sk
EXTERNÍ DOKTORANDI
_______________________________________
RNDr. Dušana Dokupilová doktorand e-mail: dusana.dokupilova@stuba.sk
 
________________________________________
Mgr. Ladislav Eliáš doktorand e-mail: ladislav.elias@stuba.sk
________________________________________
Ing. Karolina Hanulíkova doktorand e-mail: karolina.hanulikova@stuba.sk
________________________________________
Mgr. Milan Chrenko doktorand e-mail: milan.chrenko@stuba.sk
________________________________________
Mgr. Rastislav Igliar doktorand e-mail: rastislav.igliar@stuba.sk
________________________________________
Ing. arch. Zuzana Ladzianska doktorand e-mail: zuzana.ladzianska@stuba.sk
________________________________________
Ing. Marína Majerčáková doktorand e-mail: marina.majercakova@stuba.sk
________________________________________
Mgr. Zuzana Polačková, M.A. doktorand  e-mail: zuzana.polackova@stuba.sk
________________________________________
Mgr. Rastislav Rybanič doktorand e-mail: rastislav.rybanic@stuba.sk
________________________________________
Ing. Barbora Skalová doktorand e-mail: barbora.skalova@stuba.sk
________________________________________
Ing. Tomáš Uhlík doktorand e-mail: tomas.uhlik@stuba.sk