Prejsť na obsah
Ústav manažmentu


doc. Ing. Marián Zajko, PhD. riaditeľ Ústavu manažmentu blok, posch./kanc.: B2, 2.NP/217
tel.: 0918 669 124 klapka orange: 9082 e-mail: marian.zajko@stuba.sk

Daniela Froncová
sekretariát blok, posch./kanc.: B2, 1/1
tel.: 0917 669 585 klapka orange: 9585 e-mail:daniela.froncova@stuba.sk

Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD. vedecký tajomník blok, posch./kanc.: B2, 4/1
tel.: 0918 669 022 klapka orange: 9 022 e-mail: silvia.ondrejickova@stuba.sk

prof. Ing. Josef Jílek, CSc. blok, posch./kanc.: B2, 1/1
e-mail: josef.jilek@stuba.sk