Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

 

ZOZNAM ČLENOV VEDENIA

Doc. Ing. Marián ZAJKO, PhD. M.B.A.
riaditeľ Ústavu manažmentu a vedúci oddelenia ekonomiky a manažmentu podnikania
tel.: 00421 918 669 124
e-mail: marian.zajko@stuba.sk
 
Prof. Ing. arch. Maroš FINKA, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
tel.: 00421 905 612 465
e-mail: maros.finka@stuba.sk
 
Doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD.
zástupca riaditeľa pre vzdelávanie a vedúca oddelenia Realitné inžinierstvo
tel.: 00421 918 669 110
e-mail: daniela.spirkova@stuba.sk
 
Doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
zodpovedný za public relations
tel.: 00421 918 669 199
e-mail: matej.jasso@stuba.sk
 
Mgr. Silvia Ondrejičková, PhD.
vedecká tajomníčka ústavu
tel.: 00421 918 669 022 
e-mail: silvia.ondrejickova@stuba.sk
 
Doc. PhDr. Dagmar PETRÍKOVÁ, PhD.
vedúca oddelenia Priestorové plánovanie a manažment
tel.: 00421 908 713 465
e-mail: dagmar_petrikova@stuba.sk
 
Doc. Ing. Mária ZÚBKOVÁ, PhD.
vedúca oddelenia Ekonomika a riadenie stavebníctva
tel.: 00421 918 669 140
e-mail: maria.zubkova@stuba.sk
 
Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
vedúca oddelenia Manažment chemických a potravinárskych technológií
tel.: 00421 918 563 085
e-mail: monika.zatrochova@stuba.sk
 
   
 ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Mgr. Katarína MATÚŠKOVÁ

tel.: 00421 918 669 138
e-mail: katarina.matuskova@stuba.sk