Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Medzi ponúkané služby Ústavu Manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ústavu patria najmä:

  • zabezpečenie vzdelávania v oblasti manažérsko-ekonomickej a spoločenskovednej odbornej prípravy študentov
  • organizovanie vedeckej, výskumnej a inej tvorivej činnosti na Ústavu Manažmentu Slovenskej technickej univerzity