Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

Ústav manažmentu STU je univerzitným pedagogickým a výskumným pracoviskom, ktoré zabezpečuje študijné programy a integráciu kapacít STU vo vzdelávaní v študijných programoch v oblasti manažmentu a v oblasti priestorového plánovania s charakterom celouniverzitných študijných programov, garantuje špecifické predmety a moduly výučby v oblasti pôsobenia ústavu integrované do výučby v rámci študijných programov garantovaných na iných zložkách STU, poskytuje možnosti širšej vnútrouniverzitnej mobility študentov, pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov so zameraním na problematiku manažmentu a priestorového plánovania a integruje kapacity STU vo vedeckovýskumnej činnosti na poli manažmentu a priestorového plánovania a garantuje rozvoj poznania v tejto oblasti na STU. Ústav manažmentu STU riadi riaditeľ.