Prejsť na obsah
Ústav manažmentu
Činnosť Ústavu Manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je financovaná z dotácii štátneho rozpočtu, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na výskumnú činnosť a rozvoj univerzity.
Ďalšími zdrojmi financovania výskumnej činnosti ústavu okrem prostriedkov z dotácii štátneho rozpočtu sú hlavne zdroje z výskumných grantov, ktorých riešiteľmi sú zamestnanci Ústavu Manažmentu,