Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Prehľad dohôd STU so zahraničnými univerzitami - rok 2015

STU

Univerzitné

Fakultné

Erasmus+

Spolu

R-STU

100

 

 

100

SvF

 

4

83

87

SjF

 

4

35

39

FEI

 

5

33

38

FCHPT

 

5

59

64

FA

 

4

47

51

MTF

 

14

28

42

FIIT

 

1

22

23

ÚM

 

 

19

19

Spolu

100

37

326

463

Riešené medzinárodné vzdelávacie projekty a zapojenosť fakúlt do sietí CEEPUS v roku 2015

STU

CEEPUS

ERASMUS+

LLP

TEMPUS

SlovakAid

Spolu

R-STU

 

2

1

 

 

3

SvF

3

 

 

1

 

4

SjF

9

 

 

1

 

10

FEI

1

 

3

 

 

4

FCHPT

1

 

2

1

2

6

FA

 

 

 

 

1

1

MTF

9

1

 

 

 

10

FIIT

 

 

1

 

 

1

ÚM

1

 

 

 

 

1

Spolu

24

3

7

3

3

40

Zdroje: AIS, SAIA n.o.

 Mobility študentov v akademickom roku 2014/15

 

ERASMUS+

NŠP

CEEPUS

Spolu

Fakulty

V

P

V

P

V

P

V

P

SvF

84

32

3

1

38

3

125

36

SjF

29

11

1

1

5

31

35

43

FEI

23

11

4

0

0

0

27

11

FCHPT

24

13

4

1

1

3

29

17

FA

111

25

1

1

0

0

112

26

MTF

13

2

2

4

16

9

31

15

FIIT

12

2

0

0

 0

1

12

3

ÚM

9

4

0

0

7

0

16

4

Spolu

305

100

15

8

67

47

387

155

 

∑405

∑23

∑114

∑542

 Vyslaní a prijatí Erasmus+ študenti STU za roky 2010 – 2015

akad. rok

vyslaní

prijatí

spolu

2010/2011

138

45

183

2011/2012

176

54

230

2012/2013

192

76

268

2013/2014

230

89

319

2014/2015

305

100

405

Spolu

1 041

364

1 405

Mobility na STU za roky 2010 – 2015

Akad. rok

vyslaní

prijatí

Spolu

Erasmus+

NŠP

CEEPUS

iné

spolu

Erasmus+

NŠP

CEEPUS

iné

spolu

2010/11

123

5

27

*

155

45

8

28

*

81

236

2011/12

176

28

59

*

263

57

5

24

*

86

349

2012/13

192

22

*

*

214

76

13

23

*

112

326

2013/14

230

33

35

34

332

89

13

34

30

166

498

2014/15

305

15

67

30

417

100

8

47

22

177

594

Vysvetlivky: * v danom akademickom roku neboli údaje k dispozícii