Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

ŠTATISTIKY ZA ROK 2014

Medzinárodné dohody platné v roku 2014

Fakulty STU

Univerzitné
dohody

Fakultné
dohody

Dohody
Erasmus

Spolu

R-STU

98

  

 

98

SvF

 

 4

85 

89

SjF

 

4

29

33

FEI

 

5

31

36

FCHPT

 

5

45

50

FA

 

4

48

52

MTF

 

14

21

35

FIIT

 

1

22

23

ÚM

 

 

17

14

Spolu

 98

37

 298

433 

Zdroj: AIS.

 

Medzinárodné vzdelávacie projekty riešené na fakultách STU v roku 2014

Program

R STU

SvF

SjF

FEI

FCHPT

FA

MTF

FIIT

ÚM

Spolu

CEEPUS

 1

 

 

 

 

 

 

9

Erasmus Mundus

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Erasmus+

 1

 

 

 

 

 

 

 1

LLP

 2

 

 3

 3

 

 

 

 11

SlovakAid

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 2

CIP

 

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 2

Spolu

 5

2

10

 3

 5

 

 1

 1

 

 27

Zdroj: AIS

 

 

Mobility študentov v roku 2013/2014

 

ERASMUS

NŠP

CEEPUS

Spolu

Fakulty

V

P

V

P

V

P

V

P

SvF

59

19

13

1

4

5

76

25

SjF

23

13

4

1

2

6

29

20

FEI

20

16

4

2

0

0

24

18

FCHPT

18

11

6

2

1

2

25

15

FA

76

24

1

1

0

0

77

25

MTF

11

1

2

5

15

8

28

14

FIIT

12

1

1

 

0

0

13

1

ÚM

11

4

2

1

6

0

19

5

Spolu

230

89

33

13

28

21

291

123

 

∑319

∑46

∑49

∑414

Zdroj: Výročná správa o činnosti STU za rok 2014

 

Vyslaní a prijatí Erasmus študenti STU, 2009 - 2014

akad. rok

vyslaní

prijatí

spolu

2009/2010

135

42

177

2010/2011

123

45

168

2011/2012

176

57

233

2012/2013

192

76

268

2013/2014

230

89

319

Spolu

856

309

1165

 Zdroj: Výročná správa o činnosti STU za rok 2014


Mobility študentov na STU za roky 2009 – 2014

Akad. rok

vyslaní

prijatí

Spolu

Erasmus

NŠP

CEEPUS

iné

spolu

Erasmus

NŠP

CEEPUS

iné

spolu

2009/10

135

8

10

*

153

42

5

18

*

65

218

2010/11

123

5

27

*

155

45

8

28

*

81

236

2011/12

176

28

59

*

263

57

5

24

*

86

349

2012/13

192

22

*

*

214

76

13

23

*

112

326

2013/14

230

33

28

34

325

89

13

21

30

153

478

Vysvetlivky: * v danom akademickom roku neboli údaje k dispozícii

Zdroj: Výročná správa o činnosti STU za rok 2014