Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Participant identification code (PIC):

STU má  pridelený kód organizácie, tzv. PIC. Je to číslo 999868823

Identifikačný kód je platný pre STU rovnako pre projekty v rámci Erasmus+  aj  projekty Horizont H2020.

Zoznam všetkých kódov organizácií, ktoré boli  schválené  ešte pre 7. RP, nájdete na CORDISe (.PDF file): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/piclist_en.pdf