Prejsť na obsah
STUBAčik

ms stubacik

STU ako prvá univerzita na Slovensku otvorí v septembri brány svojej

Súkromnej materskej školy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave STUBAčik,

ktorá má sídlo na ŠD J. Hronca,

Bernolákova 2716/1, Bratislava.

Týmto spôsobom vychádza v ústrety svojim zamestnancom a študentom.

Viac o materskej škole
Nachádza sa v priestoroch ŠD J. Hronca (Bernolákova 2716/11, Bratislava vchod od Legionárskej ul.) a vznikla prerobením troch bývalých služobných bytov v zadnej časti internátu.
Jej zrekonštruované priestory si môžete pozrieť v našej  
fotogalérii  alebo aj v krátkom videu.
Zaujímavé otázky a odpovede na ne si prečítate aj v tomto rozhovore.

Materská škola je zaradená v sieti škôl. Materská škola je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským.
Trieda bude vekovo zmiešaná (2,5−6 rokov, príp. deti s odloženou školskou dochádzkou).
Výuka v materskej škole má vlastný školský vzdelávací programom „Malí vedci“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Okrem celodennej starostlivosti plánujeme otvoriť aj tzv. denný stacionár (kapacita 5−7 detí).
Ten je určený pre študentov – rodičov, ktorým tak zabezpečí starostlivosť o ich dieťatko v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.....Viac o materskej škole
 

Ako prihlásiť dieťa do škôlky

  1. Stiahnite si prihlášku
    Prihláška na stiahnutie (dokument .pdf)
  2. Vyplňte a podpíšte prihlášku
  3. Pošlite prihlášku najneskôr do 31.08.2020
    na e-mailovú adresu:
    stubacik@stuba.sk

 

Po termíne uzávierky prihlášok bude zoznam záujemcov zaslaný na fakulty.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa zamestnanca/študentka  fakulty je priamo v kompetencii  vedenia príslušnej fakulty.

 Školský rok 2020/2021

Školský rok zahájime 07.09.2020 Slávnostným otvorením o 11,00 hod za prítomnosti ministra školstva

Detičky do materskej školy prvýkrát nastúpia 08.09.2020 o 7,00 hod.

Informácie o prevádzke materskej školy

COVID-19

Začiatok školského roka 2020/2021 je spojený s usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

Usmernenia v čase COVID-19

Kontakt

Mgr.Monika Khúlová, riaditeľka materskej školy
tel: 0911 580 749
e-mail: stubacik@stuba.sk

Za realizačný tím:

Ing. Jaroslava Maroszová, PhD. (kontaktná osoba)
tel: 0905 431 206
e-mail: jaroslava.maroszova@stuba.sk

doc. Ing. Ladislav Štibranyi, CSc.
tel.: 0905 448 001
e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk