Prejsť na obsah
Verejnosť

Od mája budúceho roka by malo byť možné odobrať vysokoškolské tituly. Nielen bakalárske a magisterské, ale aj tituly docent, JUDr. alebo profesor. Ministerka školstva Martina Lubyová zverejnila návrh, ako by malo odoberanie titulov vyzerať. Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrej Danko sa zákona, na ktorý dal politickú objednávku, obávať nemusí. Ak by ho chceli obviniť z plagiátorstva, musel by o tom najskôr rozhodnúť súd. A ak by mu prácu vypracoval niekto iný, bolo by to už premlčané, lebo jeho rigorózna práca je z roku 2000.
Ministerka navrhuje, aby bolo možné odobrať tituly do troch rokov, ak bol spáchaný trestný čin. O tom, či išlo o trestný čin, musí najskôr právoplatne rozhodnúť súd. Medzi trestné činy, pre ktoré je možné titul odobrať, patrí aj plagiátorstvo. Ak teda študent odovzdá plagiát, musí o tom rozhodnúť najskôr súd a až potom mu môže univerzita titul odobrať. Pri ďalších dvoch dôvodoch na odobratie titulu je lehota dlhšia – až desať rokov. Ide napríklad o situáciu, ak záverečnú prácu vypracoval niekto iný alebo študent nezískal riadne predchádzajúce vzdelanie. V takom prípade sa titul bude dať odobrať aj desať rokov po jeho získaní.
Práve podmienku, že pri plagiáte musí rozhodnúť súd, viacerí kritizujú. Medzi nimi aj bývalý minister školstva za Smer Juraj Draxler, podľa ktorého sa tak konania zbytočne predĺžia. Uznáva, že úprava zákona si vyžaduje dobrú právnu analýzu. V Česku zákon o odoberaní titulov platí od roku 2016. Je voľnejší ako u nás, zatiaľ pomohol k odobratiu troch titulov. Rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer si myslí, že zákon zložito popisuje, pri akých prípadoch možno odobrať diplom a zneplatniť vysokoškolské vzdelanie. „Riešenie plagiátorstva novelou zákona o odnímaní titulov nie je šťastná cesta. Odnímanie titulov je neskorá reakcia. Najsilnejší nástroj je verejná kontrola Dôvody na odobratie titulu zákon popisuje tri – spáchanie úmyselného trestného činu, odovzdanie práce niekoho iného a to, že absolvent nenadobudol správne predchádzajúce vzdelanie. Ak teda študent nezískal čestne bakalársky titul, ale magisterský neskôr získal poctivo, nebude mu platiť ani magisterský.