Prejsť na obsah
Verejnosť

Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú. A práve analýza a odhaľovanie týchto neobvyklých obchodných operácií (ďalej len „NOO“) elektronickými metódami je cieľom projektu, na ktorom sa podieľa aj Fakulta informatiky a informačných technológií STU.

"Našou ambíciou je získať Európsky patent, ktorý bude poukazovať na unikátnosť nami vyvíjaného riešenia. Minimálne spôsoby prístupu k analýze a získaniu dát majú vďaka doterajším skúsenostiam riešiteľov v tejto oblasti unikátnu podstatu,“ doplnil Dr. Ing. Michal Ries, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu na FIIT STU.

Viac si prečítate na:

https://www.webnoviny.sk/vyskumnici-z-fiit-stu-participuju-na-priemyselnom-vyskume-odhalovania-neobvyklych-obchodnych-operacii/