Prejsť na obsah
Verejnosť

Moderátor:

„Sú absolventi priemysloviek úspešní na vysokých školách? Ako pripravujú stredné školy svojich študentov? Do sveta technického vzdelávania nazrela Mária Babinská. Najskôr bola zvedavá na názor Felixa Döményho, riaditeľa Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave.“

Felix Dömény, riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave:

„Fajnorka má ducha. Tí, ktorí sem prídu ho spoznajú. K tomu, aby ten žiak odchádzal taký, aký najlepšie môže byť, je veľmi dôležité, aby tí učitelia boli pripravení. Ale nielen učitelia, ale aby boli rodičia spokojní. Spolupracujeme určite aj so Žiackou radou. Žiacka rada je prirodzenou súčasťou pedagogického zboru. Rodičia svojim združením tiež sú tu tri-, štyrikrát do roka. A potom máme partnerov našich odberateľov, našich absolventov. Takým najväčším našim odberateľom je Slovenská technická univerzita, konkrétne najviac je to Strojnícka fakulta, ale v tejto dobe už ju začína pomaly dobiehať aj FEI-ka, pretože máme tu veľmi dobrý a kvalitný Klub absolventov.“

Mária Babinská, redaktorka:

„Čo si myslí o absolventoch stredných škôl dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity profesor Ľubomír Šooš.“

Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU:

„Za posledné tri, štyri roky kvalita študentov stredných škôl nám rastie. Je to jednak z pohľadu odborných technických predmetov, prírodovedných

predmetov, ale aj jazykové zručnosti. Vidíme, že kvalita sa zlepšuje.“

Mária Babinská:

„Na vašu školu sa hlásia najmä absolventi školy strojníckej na Fajnorovom nábreží. Čiže asi máte s nimi aj dobré skúsenosti a predpokladám, že je aj nejaká spolupráca medzi vami.“

Ľubomír Šooš:

„Áno, my máme celkovo 16 stredných škôl, s ktorými máme užšiu spoluprácu, stretávame sa. To nie je len problém, že my chceme študentov, ale naši doktorandi tam vyučujú, naši pedagógovia tam vyučujú a teda snažíme sa čo najjednoduchšie preklenúť to obdobie prechodu študenta po skončení strednej školy a príprava a vstup na vysokú školu. Keď tam učia naši učitelia, tak jednak ich spoznávajú a po druhé, naši učitelia ich učia presne to, čo my potom budeme od nich vyžadovať. Čiže ten prechod je veľmi plynulý a musím potvrdiť, aj so Strednou školou na Fajnorovom nábreží je tá spolupráca excelentná.“

Mária Babinská:

„Na čo sa môžu tešiť tí, ktorí si dajú prihlášku na vašu vysokú školu. Pretože Strojnícka fakulta patrí medzi top fakulty na celom Slovensku.“

Ľubomír Šooš:

„Jednak som rád, že taký záujem o našich absolventov. Podľa viacerých inštitúcií, naši absolventi sú najžiadanejší absolventi spomedzi strojníckych fakúlt zo Slovenska, ale dokonca aj z Českej republiky. Naša fakulta je najstaršia fakulta, všetky strojnícke fakulty vznikali z fakulty zo Slovenskej vysokej školy technickej sa to vtedy volalo a tá tradícia je aj zárukou kvality. My aj teraz študent, ktorý nedosahuje požadované body pri prijímacom konaní, musia ísť na prijímacie pohovory z matematiky, fyziky, musím povedať, je to aj na úkor počtu prijatých študentov, zasa na druhej strane som veľmi rád, že priemyselné podniky si pýtajú našich absolventov a keby sme možno mali dvoj, trojnásobný počet, tak ich vieme okamžite umiestniť.“

Moderátor:

„Inak, prihlášku na Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa dá podať do konca mája.“