Prejsť na obsah
Verejnosť

Viktor Vincze, moderátor: „Okoliu Strážskeho možno svitá na lepšie časy. Prvé laboratórne testy naznačujú, že kontaminácia nemusí byť až taká rozsiahla. V blízkosti skládok sú napríklad aj pramene čistej vody bez prítomnosti PCB látok. Z hrozivého množstva odpadu sa podľa odhadov mohla dostať do pôdy len malá časť.“

Braňo Tomaga, redaktor: „Nebezpečné PCB látky v okolí Strážskeho spôsobujú rozruch už niekoľko rokov. Známy je príbeh majiteľa lesa so zabudnutou skládkou a zamoreným potokom. Štát sľúbil pomoc, vzorky vody a pôdy boli na mieste odobrať odborníci z viacerých bodov, aby mali predstavu o celkovom zamorení lokality. Prvé rozbory v laboratóriu organickej chémie na STU naznačujú, že miera kontaminácie sa môže lokalita od lokality významne líšiť.“

Ladislav Štibrányi, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU: „Sú tam aj pramene, kde tečie čistá voda, čiže je tam kopu vody, ktorá je bezpečná. Toto je čistá voda z takého prítoku, ktorý je o kúsok ďalej než sú tie, ktoré pritekajú z tých skládok.“

Braňo Tomaga: „Docent Ladislav Štibrányi nám ukazuje, že odpad z výroby, ktorý skončil na skládkach, je dnes tuhý a vo vode málo rozpustný a to by bola dobrá správa. Najnebezpečnejší bol pre ľudí, ktorí s ním prišli do styku pri výrobe.“

Ladislav Štibrányi: „Čiže oni to v takomto tekutom stave tam nalievali, to tam stuhlo, sudy zavreli, odložili.“

Braňo Tomaga: „Vďaka tomu, že látka stuhla, sa zrejme spomalilo jej prenikanie do prírody.“

Ladislav Štibrányi: „Z mojich výpočtov, keďže sa uvoľňovalo z tej skládky pomerne málo, to sú desiatky kilogramov, tak tie nemôžu znečistiť kilometre štvorcové pôdy.“

Braňo Tomaga: „Bifenyly sú naopak rozpustné v tukoch, aj preto ich vysokú koncentráciu objavili u zveri, ktorá vodu zo znečisteného prameňa pravidelne pila a takéto mäso je na konzumáciu veľmi nebezpečné.“

(začiatok archívneho záznamu)

Jozef Adamík, majiteľ lesa: „1300 násobne je prekročená hodnota kontaminácie zeminy pod tým prameňom.“

(koniec archívneho záznamu)

Ladislav Štibrányi: „Aj v tej obore tá koncentrácia tých polychlórovaných bifenylov v tej vode nie je až nejaká veľmi vysoká, hej, povedzme 15, 20, 30 krát vyššia, než je norma, ale keďže tie zvieratá pravidelne vodu pijú, tak sa to v nich zakoncentruje a potom to mäso z tých zvierat je nepoužiteľné, môžete zastreliť ho a potom to ide do kafilérie.“

Braňo Tomaga: „Docent Štibrányi hovorí, že po odstránení sudov sa situácia v okolí výrazne zlepší. Treba ich vraj vybrať čo najskôr, až potom môžu hľadať firmu, ktorá odpad definitívne zlikviduje a bude mať na to aj technológiu. Na Slovensku ale taká nie je a preto vyhlásia medzinárodnú súťaž. Braňo Tomaga, televízia Markíza.“