Prejsť na obsah
Verejnosť

Bioplasty, ktoré vyvíjame, sú stopercentne ekologické počas užívania aj po likvidácii, - hovorí profesor Ing. Pavel Alexy, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
- Sú vyrobené len z obnoviteľných nefosílnych polymérnych surovín a rozkladajú sa v bežnom mikrobiologicky aktívnom prostredí. Plus, samozrejme, spĺňajú mechanické a ďalšie úžitkové kritériá, známe z používania plastov. Rozhodne ich však treba odlíšiť od väčšiny súčasných bioplastov na trhu. Tie síce pravdepodobne v záujme rýchleho komerčného úspechu producentov boli na otvorený trh uvoľnené, ale v reálnom prostredí vykázali aj iné vlastnosti, ako výrobcovia deklarovali.
Týmito argumentmi reagoval prof. Alexy na otázku Obecných novín, ktorými podstatnými znakmi sa odlišujú jeho kolektívom vyvinuté bioplasty typu Nonoilen od tých, ktorých vlastnosti a zloženie v posledných týždňoch okrem iných podrobili kritike viacerí známi českí vedci a odborníci z envirorezortu. Pripomeňme, že bioplasty typu Nonoilen sú ako úžitkový vzor chránené v SR a jeho patent získali mnohé európske i ázijské krajiny.
- Bioplasty sú bez akejkoľvek stopy po rope. Nonoilen je vyrobený len z plastov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín a nie je v ňom ani najmenší podiel syntetických (ropných) plastov, zdôrazňuje profesor. - Je stopercentne biorozložiteľný, v prírode nebude pretrvávať až stovky rokov ako ,,klasický" plast. Vzhľadom na absentujúce syntetické aromatické štruktúry je nelogické predpokladať, že by sa jeho vplyvom počas rozkladu mohli tvoriť ftaláty, prípadne iné nebezpečné chemikálie, kvôli ktorým sú kritizované súčasné bioplasty, obsahujúce aromatické syntetické štruktúry. My biorozklad produktov z Nonoilenu testujeme nielen v laboratóriách, ale napríklad aj v kompostéroch, v záhradnom komposte a v iných reálnych podmienkach. Následne, na základe výsledkov, postupne upravujeme
jednotlivé receptúry tak, aby Nonoilen nemohol spôsobovať podobné ťažkosti pri rozklade ako súčasné tzv. bioplasty.
Prečo sa nechceli ponáhľať s výrobou?
- Firma, ktorá plánuje spustiť výrobu plastov z Nonoilenu začiatkom budúceho roka, nemienila svoj krok uponáhľať. Od začiatku sme nechceli čo najrýchlejšie vyjsť s týmito materiálmi na otvorený trh hlavne preto, lebo ten nie je na takýto typ produktov pripravený a nemá mechanizmy na separáciu z neho vyrobených výrobkov a ich likvidáciu, - dopĺňa prof. Alexy. - Naopak, postupujeme krok za krokom cestou tzv. uzatvorených closedloopsystémov (uzatvorených systémov), kde by výrobky z Nonoilenu boli plne pod kontrolou po celú dobu svojej životnosti, vrátane likvidácie z nich vzniknutého odpadu.
Systém skúšajú v školskej jedálni v Pezinku
Zopakujme, že samotný systém výroby produktov z Nonoilenu ako náhrady za klasické plasty neoverujú odborníci iba v laboratóriu. - V týchto dňoch napríklad pripravujeme testovanie životaschopnosti niektorých našich nových produktov v školskej jedálni jednej pezinskej základnej školy, - pokračuje Alexy. - Sme pritom schopní nastaviť zloženie Nonoilenových materiálov tak, aby boli napríklad poháre z nich vyrobené viacnásobne použiteľné v reálnych podmienkach - vrátane ich vyčistenia v umývačkách riadu. Pritom po rozbití či polámaní sa naše biorozložiteľné materiály spracúvajú so zvyškami jedál rovnako bežným spôsobom ako všetok bioodpad z jedálne.
Podobne skúšajú aj fólie
- Podobne rozbiehame aj projekt výroby fólií z Nonoilenu, - uzatvára profesor Alexy. - Prvé aplikácie overujeme v uzatvorených systémoch, pričom odpad ostáva pod kontrolou a bude sa recyklovať alebo kompostovať v súlade s prijatými pravidlami. Ak by som mal ešte raz zhrnúť všetky naše kroky na tomto poli zavádzania výroby produktov z Nonoilenu, potom zjednodušene možno povedať, že náš vývoj bol a je postavený na základe hľadania len plne ekologických riešení v reálnej manipulácii a spracovaní použitého bioplastu počas aj po jeho životnosti - bez kompromisov vedúcich k poloekologickým riešeniam.