Prejsť na obsah
Verejnosť

Voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu STU  28. júna 2021.

Môžu byť viackolové, pričom všetky kolá sa uskutočnia na tom istom zasadnutí. Kandidát na rektora je zvolený v tom kole, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS STU. Senátori o voľbách kandidáta na rektora rozhodujú tajným hlasovaním.

Viac si prečítate na:
https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/o-post-rektora-stu-v-bratislave-sa-uchadzaju-dvaja-kandidati-212843