Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Starý panelák sa dá rekonštruovať napríklad aj pribudovaním balkónu na fasádu. Práve takýto návrh z Bordeaux vyhral cenu za súčasnú architektúru Miese van der Rohe. Volá sa po významnom architektovi, ktorý projektoval napríklad aj slávnu vilu Tugendhat. Podobný postup omladzovania panelákov sa dá využiť aj na Slovensku a už existuje príklad.“
Ján Zošák, redaktor: „Študenti Slovenskej technickej univerzity navrhli niekoľko riešení, ako by sa dali obnovovať bytové domy. Starý panelák by dostal nový vzhľad a pribudli by nové balkóny či parkovací dom.“
Viktor Kasala, útvar hlavnej architektky Bratislavy: „Cieľom bolo nie navrhnúť nejaké utopistické riešenia, ktoré nie sú reálne, ale máme za to, že tieto riešenia sú uskutočniteľné.“
Ján Zošák: „Staré lodžie by mohli byť zamurované. Zväčšil by sa tak priestor bytu a nové balkóny by primontovali na fasádu bytovky.“
Martin Dubiny, architekt STU: „Hovoríme o oceľových konštrukciách, ktoré sú v podstate najjednoduchšie na spájanie a osádzanie na panelové bytové domy. Podľa mňa je to rýchla montáž a je možné s nimi aj modulárne pracovať.“
Dušan Úradník, statik STSA, s. r. o.: „Takéto konštrukcie sú v podstate samonosné. Čiže tie zvislé nosné konštrukcie sú úplne samonosné, sú nezávislé od tej existujúcej stavby. Tam neprichádza k nejakému priťaženiu tých existujúcich konštrukcií. V zásade technický dôvod, prečo by to nebolo možné realizovať, tam nie je.“
Ján Zošák: „Možností na financovanie je viacero. Majitelia bytov môžu použiť prostriedky z vlastných fondov či zobrať si na to úver. Štátny fond rozvoja bývania takéto dobudovanie zatiaľ neumožňuje.“
Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (text v obraze): „Podpora možnosti vybudovania nových balkónov je momentálne v návrhu novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý je v súčasnosti v prvom čítaní. Jeho účinnosť sa predpokladá začiatkom roka 2020.“
Ján Zošák: „Prvým priekopníkom v bratislavskej Petržalke je bytovka na Lachovej ulici. Bytom, ktoré nemali balkóny, ich dobudovali a obyvatelia tak získali nový priestor.“
Peter Jandzik, obchodný manažér Revitalstav SK: „S tým nápadom prišiel zástupca vlastníkov bytov. Cenová hladina sa pohybuje zhruba v rozpätí tri až šesťtisíc euro. Vplýva na to viacej faktorov ako počet lodžií, typ bytového domu, lokalita a celkovo prístup.“
Ján Zošák: „Architekti sa zhodujú, že momentálne dominuje pri obnove bytových domov zatepľovanie. O niekoľko rokov budeme chcieť zlepšiť svoje bývanie napríklad aj dostavbou, preto riešenia od študentov vidia ako reálne.“