Prejsť na obsah
Verejnosť

Zamestnávatelia potrebujú nových ľudí. Informácia, ktorú počuť z každého jedného rohu, však nemusí znamenať, že firmy sa pobijú o všetkých absolventov vysokých škôl.
Analýza Profesie ukazuje, že nie o každého je rovnaký záujem. Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 12. raz.

Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov

Škola

Minuloročné poradie

1. Ekonomická univerzita

1.

2. Slovenská technická univerzita

2.

3. Žilinská univerzita

4.

4. Technická univerzita v Košiciach

3.

5. Slovenská poľnohospodárska univerzita

5.

6. Univerzita Komenského

6.

7. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

9.

8. Univerzita sv. Cyrila a Metoda

8.

9. Technická univerzita vo Zvolene

12.

10. Univerzita Mateja Bela

7.

Prvé miesto v rebríčku odborov zostáva po roku nezmenené. Nie je prekvapením, že ide o informatiku.

Rebríček fakúlt podľa záujmu o absolventov
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD
Strojnícka fakulta ŽU
Strojnícka fakulta STU
Materiálovotechnologická fakulta STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Fakulta riadenia a informatiky ŽU
Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta priemyselných technológií TnUAD
Technická fakulta SPU
Fakulta výrobných technológií TUKE
Národohospodárska fakulta EUBA
Obchodná fakulta EUBA
Elektrotechnická fakulta ŽU
Fakulta managementu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Viac si prečítate na:

https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/519001-absolventi-ktorej-vysokej-skoly-su-najziadanejsi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss