Prejsť na obsah
Univerzita

prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Robert Redhammer je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Predtým pôsobil vo funkcii prorektora pre vedu v výskum od roku 2003 a ešte predtým vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky v informatiky STU od roku 1997 pre oblasť vedy, výskumu a informatiky.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1988, odbor mikroelektronika. Rok strávil na stáži na Univerzite v Yorku, vo Veľkej Británii. PhD obhájil v roku 1993, habilitoval sa v odbore elektronika v roku 1995 a inauguroval za profesora v rovnakom odbore v roku 2010.

Robert Redhammer stál za zrodom Univerzitného podnikateľského inkubátora STU, ktorý podporil vznik už viac ako 50 inovatívnych podnikov, za vznikom konceptu Univerzitného vedeckého parku, rozvoja univerzitných areálov a mnohými univerzitnými projektmi. Pod jeho vedením univerzita prijala Strategický rozvojový plán na roky 2012-2017, ktorého súčasťou je aj rozsiahla revitalizácia infraštruktúry STU a ktorý univerzita postupne napĺňa.

Bol členom predsedníctva APVV, členom viacerých poradných orgánov ministra, je členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, predsedom Slovenskej vákuovej spoločnosti, atď. Prispel k zostaveniu Akčného plánu SR pre vedu výskum a inovácie národnej Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ na roku 2007-2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov, ako aj k zostavovaniu strategického programu „Poznatkami k prosperite“ RIS3 SK pre roky 2014-2020 a ďalších dokumentov.


Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
02/5249 7196
0918 669 118
Fax:
02/5249 9384
E-mail:
rector@stuba.sk