Prejsť na obsah
Univerzita

QS World University Rankings

Do prvej 500-ky elitných svetových univerzít sa dostala Slovenská technická univerzita v Bratislave v rankingu QS World University Rankings 2016. V kategórií Počítačové vedy a informačné technológie bola na pozícii 401-450.

STU sa umiestnila ako najlepšia na Slovensku aj v ďalších hodnotených kategóriách, konkrétne v architektúre, stavebníctve, chemickom inžinierstve, strojníctve, elektrotechnike, materiálovom inžinierstve a v matematike. V niektorých z týchto kategóriách dosiahla dokonca lepšie (stavebníctvo, matematika) či približne rovnaké (elektrotechnika, strojníctvo) skóre ako pri počítačových vedách, avšak hodnotitelia v nich zostavili rebríček len najlepších 100 či 200 univerzít. Hodnotenie v jednotlivých kategóriách nájdete na http://www.stuba.sk 

Rebríček QS World University Rankings patrí do tzv. Veľkej trojky najstarších svetových rebríčkov univerzít (QS World University Rankings, ARWU- Šanghajský rebríček, Times Higher Education World).

Tieto rebríčky zverejňujú poradie len tých najlepších svetových škôl, čo pri celosvetovom počte vysokých škôl ( asi 20-tisíc) znamená, že sa v nich umiestni len elitných 2 až 3 percent vysokých škôl,“ vysvetľuje v analýze svetových hodnotení škôl Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR.

QS World University Ranking hodnotil 4 226 univerzít sveta, do poradia nakoniec zaradil 945 z nich. Rozdelil ich do 42 kategórií od umenia, humanitných, ekonomických či prírodných vied, poľnohospodárstva, techniky, technológií, medicíny či chémie. Rebríček hodnotí reputáciu školy medzi akademikmi a zamestnávateľmi, veľkosť školy, medzinárodnú spoluprácu a výskumné výstupy podľa publikácií a počtu citácií.

Aktuálne umiestnenie STU v poslednom zverejnenom rebríčku je na pozícií 751. - 800, čím si mierne polepšila svoje postavenie a octila sa v kategórií TOP 71% svetových univerzít.


THE World University Ranking

V prestížnom rebríčku Times Higher Education World University Rankings 2016/17 sa Slovenská technická univerzita v Bratislave umiestnila na 801.pozícii  vo svetovom porovnaní

THE World University Rankings hodnotí  štyri oblasti – vzdelávanie, výskum, spoluprácu s praxou a spoluprácu so zahraničím. Slovenská technická univerzita  v Bratislave bodovala opäť predovšetkým v hodnotení spolupráce s praxou. V spolupráci s praxou je STU dlhodobo silná, každoročne rieši takmer 300 projektov výskumu pre prax.  V oblasti vzdelávania hodnotili tvorcovia rankingu počet prednášajúcich k počtu študentov, počet doktorandov a rozpočet inštitúcie. V spolupráci so zahraničím hodnotili počet prednášajúcich cudzincov, počet zahraničných študentov, alemedzinárodné spoluautorstvo vedcov. V prípade výskumu reputáciu, objem výskumu a citácie, ale aj príjem vedeckých pracovníkov univerzity. THE ranking logo

THE World University Rankings patri do tzv. Veľkej trojky najstarších a najprestížnejších svetových rebríčkov (s QS World University Rankings a ARWU - Šanghajský rebríček).  „Tieto rebríčky zverejňujú poradie len tých najlepších svetových škôl, čo pri celosvetovom počte vysokých škôl ( asi 20-tisíc) znamená, že sa v nich umiestni len elitných 2 až 3 percent vysokých škôl,“ vysvetľuje v analýze svetových hodnotení škôl Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR.

 


Hodnotenie ARWU: STU je na Slovensku najlepšou univerzitou pre štúdium počítačových vied

V roku 2012 sa  Slovenská technická univerzita umiestnila prestížnom v Šanghajskom rebríčku ARWU TOP 200 najlepších univerzít sveta v oblasti počítačových vied. Dostala sa na 101.-150. miesto. Túto pozíciu STU zdieľa spolu s univerzitami ako Tokijská univerzita, Technická univerzita v Madride, Kórejská univerzita, ako aj s niekoľkými štátnymi univerzitami v USA či s Národnou univerzitou v Austrálii.

Rebríček ARWU (The Academic Ranking of World Universities) vyhodnocoval kľúčové parametre ako výskum, množstvo citácií na pedagóga, ale aj reputácia školy medzi zamestnávateľmi.


STU sa umiestnila v prvej päťstovke svetových univerzít

V rankingu svetových univerzít

Webometrics Ranking of World Universities 2012 sa v marci 2012 STU dostala medzi prvých 500 svetových univerzít. Ranking odráža predovšetkým prítomnosť univerzity v priestore webu, zohľadňuje prepojenia a odkazy na stránku a jej zobrazenia. Rebríček je zverejňovaný od roku 2004 vždy dva razy ročne.


STU je najúspešnejšia v riešení výskumných projektov

Podľa European ResearchRanking - rankingu európskych inštitúcií v úspešnosti výskumných projektov má STU najlepšie skóre zo Slovenska. Rebríček porovnáva nielen univerzity, ale aj iné výskumné inštitúcie, ako napr. akadémiu vied či štátne príspevkové organizácie. Ranking tiež ukazuje, že STU má pri riešení výskumných projektov veľmi širokú sieť partnerov v zahraničí.


STU patrí medzi najvýkonnejšie výskumné inštitúcie na Slovensku

Renomovaný svetový ranking výskumných inštitúcií SCIMAGO SIR, ktorý vyhodnocuje inštitúcie podľa ich medzinárodne uznaného výkonu vo vedeckom výskume, uvádza len 5 vysokých škôl zo Slovenska. Ranking vyhodnocuje obdobie rokov 2006-2010 a uvádza inštitúcie, ktoré publikovali aspoň 100 vedeckých dokumentov za rok 2010 uvedených v celosvetovej databáze vedeckých prác Scopus od Elsevier). V hodnotení je len 6 inštitúcií zo SR: SAV ako celok a 5 slovenských univerzít. Žiadna ďalšia inštitúcia v SR nepublikovala v roku 2010 ani 100 prác v medzinárodných vedeckých časopisoch. Ranking SIR World Reports 2012 zahŕňa 3290 inštitúcií z celého sveta. ktoré sú zodpovedné za viac ako 80% svetových vedeckých výstupov v rokoch 2006-2010 v databáze vedeckých prác Scopus.


Fakulty STU dlhodobo vedú rebríčky najlepších v hodnotení slovenskej rankingovej agentúry ARRA

Rebríček Akademickej rankingovej a rantingovej agentúry ARRA vedie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU od spustenia hodnotenia fakúlt touto agentúrou, teda už od roku 2005.
Na čele rebríčka sa drží dlhodobo aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, od roku 2009 jej patrí 3. miesto.