Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU

Číslo projektu:

003STU-2-3/2016

Výzva:

Výzva na rozvojové projekty – všeobecná

http://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projekty-vseobecna/

 

Financovanie:

Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvojové projekty

Realizácia aktivít projektu:

01.01.2017 -  31.12.2017

Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ciele projektu:

Ciele projektu boli v súlade s dlhodobým strategickým zámerom univerzity a bol zameraný na podporu dobudovania UVP

Zodpovedný riešiteľ projektu:

Bc. Martin Špaček

Projektový manažér:

Mgr. Emília Búciová