Prejsť na obsah
Projektové stredisko
Názov projektu: Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU
Číslo projektu: 003STU-2-3/2016
Výzva:

Výzva na rozvojové projekty – všeobecná

http://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projekty-vseobecna/
Financovanie: Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvojové projekty
Prijímateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ciele projektu: Ciele projektu boli v súlade s dlhodobým strategickým zámerom univerzity a bol zameraný na podporu dobudovania UVP.
Obdobie realizácie: 01.01.2017 -  31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ: Bc. Martin Špaček
Projektový manažér: Mgr. Emília Búciová