Prejsť na obsah
Univerzita tretieho veku

Garant vzdelávacieho programu: Ing. M. Babinský   

Program je šitý na mieru práve pre tých, ktorí majú obavy z on-line výučby. Jednoduchou formou sa veľmi rýchlo oboznámia s metódami pripojenia sa, ktoré sa najviac používajú na našej UTV.

Praktickým cvičením nadobudnú potrebné zručnosti a istotu. Program je skrátený, po nadobudnutí zručností sa budú môcť bez problémov plynule zapojiť do on-line výučby.

         

Pondelok (každý): 10:00h – 11:00h
Téma Prednášajúci
1 Dištančné a online vzdelávanie, porovnanie s normálnym (prezenčným) vzdelávaním
Výhody a nevýhody, komunikácia prostredníctvom internetu.
Ing. M. Babinský
2 Videokonferenčné systémy a ich funkcie
Požiadavky a prípadná inštalácia systému na počítač
Ing. M. Babinský
3 Praktické použitie platformy Google Meet a platformy Zoom Ing. M. Babinský
5 Všetky funkcie videokonferenčných systémov, nastavenia a aktívna účasť – zdieľanie Ing. M. Babinský
6 Skúšobná videokonferencia – výučba Ing. M. Babinský
7 Videokonferencia s lektormi a UTV Ing. M. Babinský

Prednášky: v počte 7, s frekvenciou 1x do týždňa

Dĺžka trvania: 1 hodina (vrátane priestoru pre diskusiu)

Prihlásenie

Záväzná prihláška: NEBOJTE  SA  ON-LINE  VZDELÁVANIA je tu: Formulár pre prihlásenie