Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Dni otvorených dverí 2015 Inštitút celoživotného vzdelávania STURiaditeľ Inštitútu celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

pozýva záujemcov o vzdelávanie v kurzoch a programoch inštitútu na


DNI OTVORENÝCH DVERÍ  2015

INŠTITÚTU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA STU

dňa 6. októbra 2015 (utorok) so začiatkom o 14:00

v  Bratislave, budove Rektorátu STU, Vazovova 5, miestnosť UE 229.


Kurzy a vzdelávacie programy predstaví:

  • RIADITEĽ ICV STU doc. Ing. J. Lešinský, CSc. - 14:00 Otvorenie a uvítanie návštevníkov

  • UNIVERZITA TRETIEHO VEKU – Programy celoživotného vzdelávania

  • JAZYKOVÉ CENTRUM – Jazykové programy (angličtina, nemčina, ruština, novinka: španielčina)

  • ODDELENIE ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

15:00 doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., kurz Aplikovaná štatistika 1

15:30 Informácie o ostatných programoch (Ekonomická analýza - ekonomické, štatistické a finančné analýzy, Komunikačné a prezentačné zručnosti, Adobe/Macromedia Flash a pod.)

16:00 Diskusia

 

Účasť na Dňoch otvorených dverí prináša návštevníkom celý rad výhod:

  • získanie komplexných informácií o priebehu a podmienkach vzdelávania, prihlásení na vybraný kurz, resp. program, prezentácie videí o vzdelávacích aktivitách a príležitostiach na ICV STU;

  • prehliadka priestorov, v ktorých prebieha výučba;

  • možnosť osobného kontaktu s lektormi, ktorí ochotne zodpovedajú  Vaše otázky;

  • príležitosť podať si prihlášku na štúdium za zvýhodnenú cenu na vybrané programy (len počas Dní otvorených dverí);

  • informácie pre každého účastníka

 

Nezáväzné potvrdenie Vašej účasti spolu s vybraným termínom (29.9., alebo 6.10.2015) zasielajte organizátorom vopred e-mailom na: eva.hotova@stuba.sk, alebo telefonicky na č. 0917 669 456. 


Prehľad kurzov a sprievodných akcií (výstava fotografií, imatrikulácia a pod.) nájdete na http://icv.stuba.sk/ .


Kontakt:

Bc. Eva Hotová

Inštitút celoživotného vzdelávania
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava