Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

STU v Bratislave v júni 2016 získala projekt v rámci programu Erasmus+ 

"Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami"

tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. STU v Bratislave bol schválený grant pre 6 partnerských krajín (a inštitúcií).

Na rozdiel od mobilít realizovaných cez Erasmus+, v rámci Erasmus+ICM projektu zabezpečuje inštitúcia v krajine programu (STU) celú administráciu mobilít a finančného grantu pre STU účastníkov mobilít i účastníkov z partnerskej inštitúcie.


Číslo zmluvy
- 2016-1-SK01-KA107-022213

Trvanie projektu - 24 mesiacov: 01.06.2016   -   31.05.2018

Partnerské krajiny a inštitúcie:

Čína, East China Normal University (ECNU)
Kuba, Universidad Central " Marta Abreu" de Las Villas (UCLV)
Ruská federácia, Kalashnikov Izhevsk State Technical University (KISTU)
Srí Lanka, International College of Business and Technology (ICBT)
Kazachstan, Kazakh National Research Technical University after K.I.Satpayev (KazNRTU)
Čierna Hora, Javna Ustanova Universitet Crne Gore Podgorica (UoM)
Viac informácii o partnerských inštitúciach

Koordinátori projektu:

prof. M. Finka (Čína, Srí Lanka) - ÚM
prof. O. Moravčík (Kuba, Ruská federácia) - MTF
prof. A. Šoltész (Čierna Hora) - SvF
doc. Š. Stanko (Kazachstan) - SvF

.

Zastrešujúci útvar a administrátor za STU:

Útvar medzinárodných vzťahov STU

Článok o získaní grantu ICM