Prejsť na obsah
Verejnosť

STU získala projekt Erasmus+, International Credit Mobility
(realizácia mobilít s krajinami mimo Európy)

      Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Cieľom mobilitných projektov je podporiť nadnárodnú mobilitu študentov a  zamestnancov univerzity za účelom získania, zlepšenia a rozšírenia ich kompetentností. Študentom okrem toho dáva zlepšiť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.

    Od roku 2015 sú v rámci programu Erasmus+ prostredníctvom novej aktivity KA107- „Medzinárodná kreditová mobilita“, podporované aj výmeny študentov a zamestnancov vysokých škôl s kolegami z krajín mimo Európy. Finančná podpora zložená z niekoľkých čiastkových rozpočtov je určená na študijné pobyty študentov a na mobility zamestnancov (učiteľov, výskumníkov  i ostatných zamestnancov).

     Útvar medzinárodných vzťahov STU v spolupráci s kolegami z fakúlt a rektorátu získal  vo výzve 2016 dvojročný projekt  v rámci programu Erasmus+ KA107 "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami (krajinami mimo EU)"  tzv. International Credit Mobility, s grantovou podporou na realizáciu mobilít  celkovo so 6-timi partnerskými krajinami a inštitúciami:
East China Normal University, Čínska ľudová republika (garant prof. Finka),
Universidad Central" Marta Abreu" de Las Villas, Kuba (garant prof.Moravčík),
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Ruská federácia (garant prof. Moravčík),
International College of Business and Technology, Srí Lanka (garant prof. Finka),
Kazakh National Research Technical University after K.I.Satpayev, Kazachstan (garant prof. Stanko)
University of Montenegro, Čierna Hora (garant prof. Šoltész).
Koordinátorom projektu je Útvar medzinárodných vzťahov STU.

   Projekt je zameraný predovšetkým na podporu  prichádzajúcich (incoming) zahraničných študentov a zamestnancov z partnerských univerzít (44). Takisto 26 študentov a zamestnancov STU môže  v programovom období 2016 - 2018 vycestovať do niektorej z menovaných krajín. Výber bude podliehať kritériám stanoveným v spolupráci s garantmi jednotlivých „krajín“.

     Veríme, že projekt bude úspešne naplnený a stane sa  prvým v rade úspešných projektov  tohto druhu a zamerania na STU.

 Ďalšie informácie TU.

Za správnosť:
J. Štefánková, vedúca útvaru medzinárodných vzťahov STU
I. Prelovský, STU Erasmus+ inštitucionálny koordinátor