Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

 

ERASMUS STUDENT NETWORK SLOVENSKO (ESN Slovensko)

Erasmus Student Network Slovenská republika o.z. (ESN Slovensko) je nezisková študentská organizácia. Naším hlavným cieľom je zastupovať zahraničných študentov na Slovensku, a teda poskytovať možnosti prispievajúce ku kultúrnemu porozumeniu a osobnému rozvoju v rámci hesla „študenti pomáhajú študentom“. Každý rok prichádza na Slovensko približne 2 000 zahraničných študentov. O týchto študentov sa stará 10 sekcií na celom Slovensku, od Bratislavy až po Košice. ESN Slovensko sa snaží o to, aby každý študent prežil najlepšie zážitky svojho života práve na Erasme. Organizujeme výlety, sociálne, športové a kultúrne aktivity, párty, súťaže, stretnutia a ďalšie. ESN Slovensko úzko spolupracuje nielen so Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), ale aj s jednotlivými univerzitami na Slovensku.

Viac na: https://www.esn.sk/sk/o-nas

V skratke, ESN:

  • pracuje v záujme medzinárodných študentov,
  • pracuje na zlepšení integrácie medzinárodných študentov,
  • reprezentuje potreby a práva medzinárodných študentov na lokálnej, národnéj a medzinárodnej úrovni,
  • poskytuje relevantné informácie o možnostiach mobilít,
  • motivuje študentov, aby išli študovať do zahraničia,
  • pracuje na reintegrácii študentov, ktorí sa vracajú z mobility,
  • prispieva k zlepšeniu prístupu mobilít pre študentov,
  • stará sa o svojich členov,
  • zdôrazňuje dobrovoľníctvo a aktivitu.

ERASMUS STUDENT NETWORK STUBA BRATISLAVA  (ESN STUBA)

ESN STUBA je súčasťou a  jednou zo sekcií Erasmus Students Network (ESN) Slovensko.

ESN STUBA je neziskovou študentskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť od roku 2012 v prospech STU. Jej základným cieľom je napomáhať adaptovaniu sa  zahraničných študentov prichádzajúcimi na STU stráviť mobilitu, ako i pomôcť slovenským študentom, ktorí chcú študovať v zahraničí. Cieľom je, aby pobyt zahraničných študentov prebehol bez problémov a bol pre zahraničných účastníkov mobilít  nezabudnuteľný a plný skúseností. Pre prichádzajúcich študentov okrem akcií, výletov a stretnutí organizuje na začiatku ich pobytu, v spolupráci s útvarom medzinárodných vzťahov STU, informačné stretnutie pre poskytnutie maxima informácií potrebných pre ich pobyt na Slovensku.

Organizácia aktívne spolupracuje i s ostatnými sekciami ESN v Bratislave a ponúka celý rad špeciálnych akcií a výletov, rovnako ako pomoc Erasmus+ študentom prostredníctvom Buddy systém.

Viac informácií:

http://stuba.esn.sk/

 

Vedenie ESN STUBA (od 2020)

Section President: Michal Kázsmér (stuba.president@esn.sk)
Vice-President: Daniela Maurycová (stuba.vice-president@esn.sk
Treasurer: Kristína Šeligová (stuba.treasurer@esn.sk)
Local representative & Human Resources: Martina Piatriková (stuba.lr@esn.sk)
Event Coordinator & Communication manager: Blanka Gažová (stuba.communication@esn.sk)
Buddy Coordinator: Ondrej Hanko 

Kontakty:

stuba@esn.sk

http://stuba.esn.sk