Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

 

ERASMUS STUDENT NETWORK SLOVENSKO (ESN Slovensko)

je nezisková študentská organizácia. Je poradným orgánom Slovak Association for International Cooperation.

Jej poslaním je napomáhať  zahraničným študentom, a poskytnúť im lepšie príležitosti pre kultúrne porozumenie a osobný rozvoj podľa zásady „Študenti pomáhajú študentom“.
ESN Slovensko sa zameriava na prácu v záujme študentov, ktorí trávia časť štúdia na vysokej škole na Slovensku. ESN si kladie za cieľ vytvorenie podmienok pre lepšie porozumenie odlišných kultúr, z ktorých študentmi pochádzajú.

ESN Slovensko má za cieľ napomôcť študentom, aby neľutovali čas strávený na univerzitách na Slovensku, a mali z neho tie najlepšie skúsenosti a zážitky. V záujme dosiahnutia tohto cieľa, organizuje semináre a prezentácie, výlety, kultúrne a spoločenské aktivity a oveľa viac akcií v priebehu akademického roka.

Viac na: http://www.esn.sk/sk/about-us

ERASMUS STUDENT NETWORK STUBA BRATISLAVA  (ESN STUBA)

ESN STUBA je súčasťou a  jednou zo sekcií Erasmus Students Network (ESN) Slovensko.

ESN STUBA je neziskovou študentskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť od roku 2012 v prospech STU. Jej základným cieľom je napomáhať adaptovaniu sa  zahraničných študentov prichádzajúcimi na STU stráviť mobilitu, ako i pomôcť slovenským študentom, ktorí chcú študovať v zahraničí. Cieľom je, aby pobyt zahraničných študentov prebehol bez problémov a bol pre zahraničných účastníkov mobilít  nezabudnuteľný a plný skúseností.Pre prichádzajúcich študentov okrem akcií, výletov a stretnutí organizuje na začiatku ich pobytu, v spolupráci s útvarom medzinárodných vzťahov STU, informačné stretnutie pre poskytnutie maxima informácií potrebných pre ich pobyt na Slovensku.

Organizácia aktívne spolupracuje i s ostatnými sekciami ESN v Bratislave a ponúka celý rad špeciálnych akcií a výletov, rovnako ako pomoc Erasmus+ študentom prostredníctvom Buddy systém.

 

Viac informácií:

http://stuba.esn.sk/

 

Vedenie ESN STUBA (od 2017)

Section President: Michal Strmeň (strmen.michal@gmail.com)
Vice-President:
Jozef Vajdiar(jozef.vajdiar@gmail.com)
Treasurer:
Lenka Repková (lenka.repkovaa@gmail.com)
PR Manager:
Zuzka Škutilová (zuzana.skutilova@gmail.com)
Buddy Coordinator:
 Danko Bucko, Andrej Lovasz  (buckodanko@gmail.com , lovasz.andrej@gmail.com  )
Event Coordinator:
 Danko Bucko , Lenka Repková
IT responsible:
Maros Cavojsky

Kontakty:

stuba@esn.sk

http://stuba.esn.sk

Akcie, informácie:

Stretnutie so zahraničnými Erasmus+ študentmi (15.2.2017)
Stretnutie so zahraničnými študentmi na STU (21.9.2016)
Welcome Week február 2016 - ESN STUBA