Prejsť na obsah
Ambasádori STU

Ak je Tvoje rozhodnutie zúčastniť sa Letnej univerzity pre stredoškolákov 2018 naozaj pevné, tak nám v stanovenom termíne pošli záväznú prihlášku. Do projektu budeš zaradený/á až po jej doručení.

Keďže však chceme dať rovnakú šancu stredoškolákom z celého Slovenska, za každú školu sa môže zúčastniť iba jeden zástupca. V prípade, že už bude z Tvojej školy  prihlásený/á  iný/á študent/ka  skôr ako Ty, Tvoju prihlášku, žiaľ, nemôžeme akceptovať. V takom prípade budeš zaradený/á medzi náhradníkov, o čom Ťa budeme obratom informovať.  
Po stanovenom termíne obsadíme všetky uvoľnené miesta náhradníkmi, a to v rovnakom poradí, v akom prichádzali ich prihlášky.

Pokiaľ ešte nie si plnoletý/á, Tvoju prihlášku aj prílohy musí podpísať Tvoj rodič alebo zákonný zástupca.

Podpísanú písomnú prihlášku a súhlas so záväznými podmienkami účasti nám pošli najneskôr do 31. 7. 2018 na adresu:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar práce s verejnosťou R-STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1Prihláška na stiahnutie (formát *.pdf)

 

Tento projekt  finančne podporuje

Logá sponzori LUS 2018