Prejsť na obsah
Ambasádori STU

Program  stále tvoríme, aktualizujeme a upresňujeme....
Sleduj nás vytrvalo ďalej...

Program

streda, 5. september 2018

07:30 - 08:55      REGISTRÁCIA (MTF STU, Bottova)

09:00 - 09:55      SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

10:00 - 12:30      PREHLIADKA FAKULTY (MTF STU)

12:35 - 13:05      obed (MTF STU)

13:10 - 14:10      presun do Bratislavy

14:15 - 16:45      PREHLIADKA FAKULTY (FIIT STU) 

17:50 - 20:20      PREHLIADKA FAKULTY (FEI STU) 

20:25 - 20:55      presun na ŠD MG

21:00 - 21.30      večera

21:35 - 22:00      ubytovanie

 

štvrtok, 6. september 2018

08:00 - 08:30      raňajky

08:35 - 09:10      presun na FCHPT STU

09:15 - 11:45      PREHLIADKA FAKULTY (FCHPT STU)

11:50 - 12:20      obed (FCHPT STU)

12:30 - 15:00      PREHLIADKA FAKULTY (SjF STU)

15:10 - 17:45      PREHLIADKA FAKULTY (SvF STU)

17:50 - 18:15      presun na ŠD MG

19:00 - 19:45      večera

20:00 - 22:00      VEČER SO ŠTUDENTMI STU (workshopy)

 

piatok, 7. september 2018

08:00 - 08:30      raňajky

08:35 - 09:10      presun na FA STU

09:15 - 11:45      PREHLIADKA FAKULTY (FA STU)

11:55 - 12:25      obed (SvF STU)

12:40 - 13:40      PREHLIADKA (ÚM STU)

14:00 - 14:45      SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE (Aula D. Ilkoviča))

14:50 – 15:20     Malý záverečný raut s rektorom STU (vestibul Mýtna)


 

Tento projekt  finančne podporuje

Logá sponzori LUS 2015