Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Stavebná fakulta

Ústav/oddelenie: Ústav súdneho znalectva

Názov vzdelávacieho programu/modulu Zvyšovanie odbornej kvalifikácie znalcov
Profil absolventa

Absolvent získa potrebné vedomosti z aktuálnych aj špecifických otázok znaleckej činnosti.

Osnova

Stručná osnova predmetu:

 • Vymedzenie základných pojmov zo zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení
 • Znalečné
 • Zoznam znalcov
 • Zápis do zoznamu
 • Vyčiarknutie zo zoznamu
 • Podmienky začatia výkonu činnosti
 • Identifikačné znaky znalca
 • Vylúčenie znalca, odmietnutie výkonu činnosti
 • Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
 • Denník
 • Výkon činnosti osobami nezapísanými v zozname

Aktualizácia právnych predpisov, technických noriem a iných predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou.

Odborný garant doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Organizačný garant Ing. Veronika Sojková Tel.: 02/59274712
Email: veronika.sojkova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 20 Forma: prednáška
Miesto konania Stavebná fakulta STU v Bratislave
Cena 129,00 €
Priznané právo MŠVVaŠ SR Číslo dekrétu:0473/2010/113/1
od: 31.marec 2010
do: 30.marec 2015


Kľúčové slová

Obsah Znalec
Forma Sústredenie
Cieľová skupina Znalec
Odbor Stavebníctvo
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!